Z ostatniej chwili

Warto się uczyć!

We wtorek, 12 września 2017 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZSE-H w Kołobrzegu, Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski wręczył stypendia naukowe uczniom szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kołobrzeskiego.

Warunkiem uzyskania Stypendium Starosty, przyznawanego w danym roku szkolnym, jest otrzymanie przez ucznia promocji z wyróżnieniem lub wykazanie szczególnych uzdolnień w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, z której uczeń uzyskał stopień celujący i jest laureatem olimpiady, turnieju lub konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję lub stowarzyszenie naukowe. Kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski, a wniosek o przyznanie stypendium jednemu uczniowi ze szkoły zatwierdza Rada Pedagogiczna. Stypendium wypłacane jest ze środków powiatu i wynosi 250 złotych miesięcznie przez cały rok szkolny.

Stypendyści Starosty Kołobrzeskiego 2017

Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu

Kacper Ryćko – kl. II – średnia - 5,11

Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

Sylwia Smolarek – kl. III – średnia - 5,5

Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

Alicja Maczyszyn – kl. III – średnia - 5,4

Zespół Szkół im. M. Rataja w Gościnie

Dawid Górski – kl. II - 4,78

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Kołobrzegu

Victoria Reiniger – kl. II - 5,0

Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Rada Pedagogiczna nie wytypowała kandydata do stypendium Starosty z powodu braku uczniów spełniających kryteria do uzyskania nagrody.

Nagrody rzeczowe Starosty Kołobrzeskiego przyznawane są co roku uczniom wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kołobrzeski. Nagrodę otrzymują uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce na poziomie klasy I i II w liceum ogólnokształcącym i szkole branżowej oraz  na poziomie klasy I, II, i III w technikum. Kandydatów do nagród zatwierdza Rada Pedagogiczna. Za osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2016/2017 stypendia Starosty Kołobrzeskiego otrzymało 5 uczniów, nagrody rzeczowe 19 uczniów - z sześciu szkół powiatu. W trzech przypadkach, stypendysta był jednocześnie najlepszym uczniem, na danym poziomie klas w swojej szkole.

Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza

Weronika Wiktorowicz – kl. I LO – średnia 5,25

Kacper Ryćko – kl. II LO – średnia 5,11

Michał Bajdalski – kl. I T – średnia 4,67

Wojciech Wolak – kl. II T – średnia 4,31

Michalina Piecychna – kl. III T – średnia 4,36

Zespół Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego

Julia Bylickakl. I – średnia 5,0

Agata Koperska – kl. II – średnia 4,91

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika

Kinga Rodziewicz – kl. I – średnia 5,44

Ewelina Syldatk – kl. II – średnia 5,45

Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. E. Gierczak

Alicja Maczyszyn – kl. I – średnia 5,40

Andżelika Błaszczyk – kl. II – średnia  5,13

Patrycja Macko – kl. III – średnia 5,47

Zespół Szkół im. M. Rataja

Mariola Gwizd – kl. I – średnia 4,29

Natalia Szachniuk – kl. II – średnia  5,22

Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy

Jakub Wilkosz – kl. I – średnia 5,09

Emilia Tokarska – kl. II – średnia 5,65

Sylwia Smolarek – kl. III – średnia 5,50

JW

Ostrożnie na drogach
Choć nie wszyscy mieszkańcy wierzą już w prognozy o spodziewanych opadach śniegu, to dziś w nocy w Kołobrzegu zrobiło się biało. W okresie zimowym zmienne warunki atmosferyczne...
Studniówka "Ekonoma"
Za nami już dwie studniówki kołobrzeskich szkół. W minioną sobotę podczas swojego balu bawili się uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich. Na początek zaprezentowali oni...
Tak grała orkiestra (zdjęcia)
Za nami 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez całą niedzielę w Kołobrzegu kwestowało około 180 wolontariuszy. Pomimo niskiej temperatury atmosfera podczas orkiestrowych...

Komentarze