Z ostatniej chwili

Konkurs „Nauczyciel na 6” - ZACZYNAMY!

Do konkursu może być zgłoszony każdy nauczyciel zatrudniony w przedszkolu, szkole podstawowej, średniej lub innej placówce oświatowej na terenie miasta oraz całego powiatu kołobrzeskiego. Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać uczniowie, absolwenci i ich rodzice.

Szukamy wyjątkowych nauczycieli, którzy potrafią dostrzec potrzeby ucznia oraz mają osiągnięcia nie tylko w pracy dydaktycznej, ale i wychowawczej.

„Nauczyciel na 6” musi mieć przede wszystkim nieprzeciętną osobowość. Brana będzie pod uwagę innowacyjność nauczyciela, jego zaangażowanie, umiejętność współpracy z innymi, pomysłowość oraz pasja.

Aby zgłosić swojego kandydata, wystarczy wypełnić KUPON ZGŁOSZENIOWY, znajdujący się w każdym wydaniu Gazety Kołobrzeskiej (na stronie 2) podając uzasadnienie, które przekona jury o wyjątkowości kandydata. Dokumenty należy przesłać do 3 listopada br. na adres  redakcji: Gazeta Kołobrzeska, ul. Myśliwska 6, 78-100 Kołobrzeg, z dopiskiem „Nauczyciel na 6” (liczy się data stempla pocztowego).

W głosowaniu biorą udział również internetowe zgłoszenia (formularz można pobrać TUTAJ). Należy je wysłać drogą mailową na adres gazetakolobrzeska.pl bądź również dostarczyć na adres redakcji (jak wyżej). 

Zwycięzców konkursu poznamy 10 listopada.

Komisja, w składzie reprezentującym Gazetę Kołobrzeskią, Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta Kołobrzeg, przeliczy głosy, wybierając na ich podstawie: „NAUCZYCIELA NA 6” MIASTA KOŁOBRZEG oraz „NAUCZYCIELA NA 6” POWIATU KOŁOBRZESKIEGO.

Organizatorem konkursu jest „Gazeta Kołobrzeska” przy współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Miasta Kołobrzeg.

Galeria

Przymierzają się do opieki żłobkowej
Gmina Kołobrzeg ogłosiła konkurs na organizację opieki nad dziećmi z terenu gminy od 20 tyg. życia do 3 lat. – Robiliśmy rozeznanie i uznaliśmy, że taka jest potrzeba. Na terenie naszej...
Przy wspólnym stole
Po raz kolejny w Drzonowie zorganizowane zostanie 16 grudnia o godz. 16.00 spotkanie wigilijne dla mieszkańców gminy. W tym roku organizatorzy postanowili nieco odejść od kiermaszowego stylu...
W sobotę kolędowanie w Gościnie
Już w sobotę, 16 grudnia na placu przed Domem Kultury od godz. 15.00 wielkie wspólne kolędowanie. Szczegóły na plakacie. Serdecznie zapraszamy.

Komentarze