Masz firmę przy Jana Pawła II? Odwiedzisz urząd

Osoby prowadzące działalność gospodarczą przy ulicach, których nazwy zostały zmienione muszą dokonać zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej.

System CEIDG nie weryfikuje ww. zmian samoistnie, gdyż aktualizacje wnoszone do wpisów odbywają się  na wniosek przedsiębiorcy.
Czynność związana z aktualizacją wpisu trwa kilka minut, ale niezbędna jest  podczas dokonywania tej czynności obecność osoby prowadzącej działalność gospodarczej lub wskazanego w CEIDG pełnomocnika z ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Wniosek zostanie wypełniony na miejscu w wydziale obywatelskim (pokój 8). Dokonanie takiej zmiany jest ważne ze względu na fakt, iż Urząd Skarbowy i ZUS posiadają takie dane przedsiębiorców, jakie są przekazywane poprzez system Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czyli CEIDG. Brak zmiany nazw ulic we wpisach spowoduje problem przy składaniu PIT lub innych dokumentów do Urzędu Skarbowego, jak również deklaracji do ZUS. Na tych dokumentach będą widniały już aktualne nazwy, a w systemach tych instytucji - stare.-  Konsekwencją tego stanu rzeczy tak czy inaczej będzie konieczna wizyta w ewidencji działalności gospodarczej i zmiana we wpisie. Dlatego też zapraszamy do aktualizowania swoich wpisów, co pozwoli  uniknąć zbędnych problemów w terminie przyszłym - informują urzędnicy.

Przypomnijmy, że w Kołobrzegu zmieniono nazwy dawnych ulic: Walki Młodych, Kniewskiego i Zbowidowców.

POP

Tak będzie wyglądał nowy amfiteatr (wizualizacja)
W Urzędzie Miasta podpisano dziś umowę na dokumentację projektową kołobrzeskiego amfiteatru. Przy okazji zaprezentowano wizualizację przyszłego amfiteatru. Jak mówili projektanci, którzy...
Ustronie Morskie bez wody
ZAWIADOMIENIE „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” spółka z o.o. w Kołobrzegu zawiadamia odbiorców wody przy ul. Łąkowej w Ustroniu Morskim, że w związku z montażem hydrantu na sieci...
Wystawa "Po prostu rower"
W piątek 20 lipca w Kamienicy Kupieckiej Muzeum Oręża Polskiego przy ul. E. Gierczak 5 o godz. 18.00 odbędzie się wernisaż wystawy czasowej „Po prostu rower”. Na wystawie zaprezentowanych...

Komentarze