Żołnierz zapłaci za zniszczoną koszulkę

Jakież było zdziwienie mieszkańca powiatu kołobrzeskiego, kiedy listonosz przyniósł mu   wezwanie do dobrowolnej zapłaty odszkodowania z tytułu „nadmiernie zużytej koszulki letniej koloru khaki”. A koszulka miała zostać zużyta przez bohatera  naszego materiału w trakcie pięciodniowego szkolenia żołnierzy rezerwy!

– Na początku myślałem, że to jakiś żart, ale jak zobaczyłem pieczątkę i podpis pułkownika to uwierzyłem, że ta absurdalna sytuacja jest jednak prawdziwa – opowiada pan Mariusz, mieszkaniec powiatu kołobrzeskiego. Ale zacznijmy od początku. Mężczyzna w 2015 roku odbył pięciodniowe szkolenie jako żołnierz rezerwy w kołobrzeskiej jednostce. – Na początku szkolenia każdy dostał cały ekwipunek, czyli umundurowanie i plecak. Oprócz mundurów dostaliśmy również bieliznę; koszulki, majtki i skarpetki – opowiada pan Mariusz. Po zakończeniu szkolenia jak wspomina mężczyzna to, co otrzymał od wojska musiał zwrócić. – Rozliczaliśmy się z tych rzeczy. Na miejscu była osoba, która oglądała oddawaną odzież i sporządzała protokół. Ale z tego co pamiętam bielizna był przeznaczona do utylizacji, bo kto chciałby chodzić w majtkach po kimś? – uśmiecha się mężczyzna. Pan Mariusz dodaje, że do zdawanej przez niego odzieży nie było żadnych zastrzeżeń w 2015 roku, tym bardziej dziwi go otrzymane wezwanie.

O tej absurdalnej historii już dziś przeczytacie tylko w "GAZECIE KOŁOBRZESKIEJ" Zapraszamy

Tak będzie wyglądał nowy amfiteatr (wizualizacja)
W Urzędzie Miasta podpisano dziś umowę na dokumentację projektową kołobrzeskiego amfiteatru. Przy okazji zaprezentowano wizualizację przyszłego amfiteatru. Jak mówili projektanci, którzy...
Ustronie Morskie bez wody
ZAWIADOMIENIE „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” spółka z o.o. w Kołobrzegu zawiadamia odbiorców wody przy ul. Łąkowej w Ustroniu Morskim, że w związku z montażem hydrantu na sieci...
Wystawa "Po prostu rower"
W piątek 20 lipca w Kamienicy Kupieckiej Muzeum Oręża Polskiego przy ul. E. Gierczak 5 o godz. 18.00 odbędzie się wernisaż wystawy czasowej „Po prostu rower”. Na wystawie zaprezentowanych...

Komentarze

Jerycho 2017-11-21 22:15:08
Historia kupy się nie trzyma, rzeczy takie jak majtki nie podlegają zwrotowi.
stefan 2017-11-20 18:40:36
Napiszcie do Macierewicza ile zarabia pułkownik WP że musi sobie w taki beszczelny sposób dorabiać aby mieć na życe.
Instrukcja postępowania 2017-11-20 17:24:12
Instrukcja postępowania dla Rezerwistów : Rezerwistom, którzy dostali takie wezwanie, podaję niżej wzorcowy tekst pisma o odmowie zapłaty - bo bezpłatnego wykorzystywania: Pismo adresować do jednostki wojskowej - która wystawiła wezwanie: Do sprawy nr ...... z dnia (podać numer i datę wezwania) Ja niżej podpisany JAN KOWALSKI oświadczam, że odmawiam zapłaty żądanej kwoty .....zł (podać wartość żądania), jako zapłatę odszkodowania za zniszczony element wyposażenia wojskowego, do jakiego rzekomo miało dojść w czasie od dnia ..... - do dnia... . Po ukończeniu ćwiczeń, całe moje wyposażenie wojskowe, w stanie nie wykraczającym poza naturalne zużycie po 5 dniach używania bez możliwości konserwacji, zwróciłem właściwym służbom i w momencie zwrotu, jakość tego wyposażenia nie była kwestionowana. Nie był też sporządzony protokół w którym uznawałbym fakt zniszczenia czegokolwiek z wyposażenia. Jeżeli w posiadaniu władz wojskowych znajduje się jakikolwiek dokument mówiący, że potwierdziłem przekazanie mienia zniszczonego, wówczas byłby to dokument sfałszowany. W związku z tym, postanowiłem o odmowie zapłaty żądanej kwoty jak wstępnie podaję. Miejscowość.... data... podpis ...... Wysłać listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.