Regionalna odpowiedź na wyzwania klimatyczne

Globalne ocieplenie i związane z nim niekorzystne zmiany środowiskowe to wyzwanie, przed którym stoi cały świat. Walkę z negatywnymi efektami przemian klimatu podejmuje także samorząd województwa. Dlatego część środków unijnych w programie regionalnym (RPOWZ) przeznaczył na poprawę stanu środowiska naturalnego i likwidację skutków katastrof pogodowych.

Antropocen
Takim terminem klimatolodzy, geolodzy i biolodzy określają obecną epokę. To właśnie człowiek najmocniej wpływa na to, jak dziś wygląda Ziemia. Oddziaływanieto jest jednoznacznie negatywne, a jego skutki widać na każdympoziomie: geologii planety, środowiska, klimatu. Drugim ważnym zjawiskiem jest globalne ocieplenie. Mylisię ten, kto myśli, że oznacza to tylko wyższy słupek rtęci na termometrachczy ciepłą wodę w Bałtyku. To także szereg anomalii pogodowych. Widocznych i odczuwalnych również w naszej części kraju pożarów lasów, powodzi i ulewnych deszczów. Dlatego w RPOWZ Zarząd Województwa przewidział fundusze na adaptację do zmian klimatu i poprawębezpieczeństwa mieszkańców.  W regionalnym programie znalazły się środki na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego podczas wystąpienia zjawisk katastrofalnych. Konkurs „Adaptacja do zmian klimatu” trwa do 21 grudnia br. i jest skierowany do ochotniczych straży pożarnych, ich związków i oddziałów. Wsparcie  - milion euro - przeznaczono na zakup wozów ratowniczo-gaśniczych oraz ich wyposażenia.

Na sygnale
Efektem zmian klimatu sącoraz częściej susze, które oznaczają walkę z ogniem.Zachodniopomorskie gminy muszą być przygotowanena zagrożenia, które sąkonsekwencją długotrwałego występowaniawysokich temperatur. – Nie tak dawne wydarzeniaw Grecji czy Szwecji uświadomiły nam, jaktrudnym do opanowania żywiołem jest ogieńi jak bardzo potrzebny jest specjalistyczny sprzętw obliczu takiej katastrofy. Nasze bezpieczeństwouzależnione jest między innymi od służb, którym przypisanoto zadanie. Najważniejszym elementem w budowaniusystemu bezpieczeństwa są oczywiście ludzie,ale istotne są również narzędzia, które można wykorzystaćw sytuacji zagrożenia – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W ciągu ostatnich 2 lat wsparcie z Unii Europejskiej pomogło sfinansować zakup 30 nowych wozów ratowniczo-gaśniczych, które jeżdżą w naszym regionie. Taki nowoczesny pojazdtrafił np. do OSP Wołczkowo. To prawdziwa superjednostka. Na sygnale może jechać na pomoc właściwiedo wszystkich kryzysowych sytuacji: od katastrof budowlanych, po wypadki drogowe. Nowy specjalistyczny pojazd przystosowany jest także do przewożenia psów poszukiwawczych.– Wóz jest dostosowany donowych typów zagrożeń, do których wcześniejsze zaplecze technicznenie było przygotowane. Część takich zdarzeń, jak katastrofybudowlane, pożary czy osuwiska, mogą być konsekwencją zmianklimatu. Na przykład zwiększone opady śniegu mogą spowodowaćodkształcenie i zawalenie konstrukcji dachu zakładu produkcyjnego,a wysokie temperatury w okresie letnim obniżają wilgotnośćściółki leśnej, co zwiększa ryzyko pożarowe – tłumaczy JoannaSzumer z OSP w Wołczkowie. Mając w garażu remizy tak nowoczesnypojazd, strażacy są lepiej przygotowani do akcji,a mieszkańcy czują się bezpieczniej. Wóz kosztował ponad 400 tys. zł,z czego prawie 350 tys. zł to dofinansowanie z RPOWZ.

Bardziej bezpieczni
Pierwsze poważne zmiany, które doprowadziły środowisko do obecnego stanu, zaczęły się – według naukowców – dwieście lat temu. Systematycznie i wcale nie powoli nasilały się wówczas zjawiska społeczne i gospodarcze, których skutkiem jest destabilizacja klimatu. Właśnie poprawie stanu środowiska, a konkretnie systemu oczyszczania ścieków i gospodarowania odpadami będą dotyczyły konkursy przewidziane przez samorząd województwa w ramach RPOWZ w 2019 roku.Szczegóły na www.rpo.wzp.pl.

Monika Wierżyńska /Smartlink  

Kołobrzeżanin i papież Franciszek
W styczniu 24-letni Bartosz Placak z Kołobrzegu był wolontariuszem podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie.– Mogłem przez chwilę porozmawiać osobiście z Ojcem Świętym, wymieniliśmy...
Kamienie niezgody
W sezonie w mieście brakuje miejsc parkingowych. Ich deficyt spowodowany letnim najazdem turystów występuje zwłaszcza w okolicach dworca i ulicy Unii Lubelskiej. Tymczasem niedawno miejsc do...
Wybuch i powybijane szyby – akcja antyterrorystów w Kołobrzegu
Widok niczym z filmów gangsterskich mogli zobaczyć przechodnie na Placu 18 Marca. W biały dzień zatrzymania na ulicy dokonali antyterroryści. Nieoznakowane radiowozy zabarykadowały przejazd...

Komentarze