Przedszkola na dobry start

Przedszkole dla każdego – bez względu na miejsce zamieszkania, zasobność portfela czy zdrowotną sytuację dziecka. Na Pomorzu Zachodnim ruszają kolejne projekty dotyczące edukacji przedszkolnej dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPOWZ).

–  W ciągu ostatnich lat na Pomorzu Zachodnim coraz więcej dzieci zaczyna edukację od przedszkola, a nie zerówki. Wciąż jednak brakuje placówek szczególnie w małych miejscowościach i na wsiach. Staramy się likwidować te białe plamy, staramy się dawać dzieciom szanse na równy start – przekonuje Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Dotychczas, dzięki wsparciu z RPOWZ powstało na Pomorzu Zachodnim 57 projektów na ponad 41 mln zł. – Do sierpnia br. udało się utworzyć 7569 nowych miejsc wychowania przedszkolnego i objąć 3042 dzieci dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi – mówi Marta Bujko-Gryczyńska z Wydziału Zarządzania EFS w WUP w Szczecinie. Potrzeby są jednak nadal ogromne. Dlatego Województwo Zachodnio-pomorskie wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy uruchomiło konkurs na „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej". Na kolejne projekty przeznaczono ponad 9 mln zł. Nabór trwa do 3 grudnia br.

Środki można przeznaczyć na tworzenie nowych miejsc w przedszkolach lub tworzenie nowych placówek, przede wszystkim na bazie istniejącej infrastruktury (np. budynki likwidowanych szkół). – W ramach projektu można też zaplanować dodatkowe zajęcia edukacyjne, przygotować miejsca dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami czy sfinansować koszty związane z wydłużeniem godzin pracy placówki – wymienia Marta Bujko-Gryczyńska. Wsparcie mogą uzyskać także nauczyciele na podnoszenie kwalifikacji.

Dzieci pod opieką, rodzice w pracy
W ubiegłych latach, dzięki dofinansowaniu z Fun-duszy Europejskich, powstały m.in. dwa wyjątkowe przedszkola: „Miś-Krono” w Szczecinku oraz „Dzieńdoberek” w Szczecinie. To pierwsze utworzono z myślą o pracownikach firmy Kronospan. Władze firmy, świadome jak wielkim wyzwaniem jest pogodzenie życia zawodowego z obowiązkami rodzinnymi, postanowiły – przy wsparciu unijnym – sfinansować przedszkole przyzakładowe. Rodzice i dzieci co rano jadą w tym samym kierunku. Podczas, gdy starsi siadają do biurek, młodsi ciekawie spędzają czas. – Mamy mnóstwo zajęć, m.in. sportowych, chodzimy na basen i tenis, dbamy o rozwijanie talentów muzycznych. Przedszkole prowadzi też zajęcia językowe i wydaje własną gazetkę – wymienia Bożena Kawczyńska z przedszkola „Miś-Krono". Pobyt w przedszkolu i wszystkie zajęcia są bezpłatne. Rodzice mogą spokojnie zająć się pracą, bo ich dzieci na pewno się nie nudzą.

Z myślą o potrzebach dzieci i rodziców
Podobnie jest w szczecińskim przedszkolu „Dzieńdoberek” – tutaj też rodzice nie ponoszą żadnych opłat. A to tym ważniejsze, że do placówki przy ul. Żubrów 3 uczęszczają dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych. Maluchy przebywają w przedszkolu około siedmiu godzin i jest to czas spędzony bardzo intensywnie. –  Dzieci mają tu cały wachlarz zajęć rozwojowych i terapeutycznych, takich jak: dogoterapia, hipoterapia, terapia sensoryczna i wiele innych. W przypadku dzieci ze spektrum autyzmu jest to kluczowe dla ich rozwoju – mówi Magdalena Rogojsza, dyrektor ds. oświatowych przedszkola "Dzieńdoberek". Każdą czteroosobową grupą zajmuje się terapeuta, osoba wspomagająca oraz tzw. Opiekun – cień. Dzięki takiemu indywidualnemu podejściu dzieci robią niesamowite postępy. – Dzieci doskonale się tu czują, wspaniale się rozwijają. Rodzice są tak bardzo zadowoleni, że pytają nas, czy nie otworzymy też szkoły. To dla nas prawdziwy dowód zaufania z ich strony. – podkreśla Magdalena Rogojsza.

W ostatnich latach stan edukacji przedszkolnej na Pomorzu zachodnim znacząco się poprawił. Jest więcej nowych placówek, a w dotychczasowych – lepsze warunki lokalowe, ciekawsze zajęcia i nierzadko więcej przedszkolaków. Wciąż jednak jest sporo do zrobienia, dlatego Pomorze Zachodnie zachęca do składania wniosków w konkursie na „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej” (działanie 8.1 RPOWZ).

Szczegóły na www.rpo.wzp.pl w zakładce  zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Pytania dotyczące konkursu można przesyłać na adres: efs@wup.pl lub efskoszalin@wup.pl.

Monika Wierżyńska /Smartlink  

Dyrektor szpitala odwołany
Tomasz Szymański nie jest już dyrektorem Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu. Szymański został odwołany decyzją Zarządu Województwa. Oficjalnym powodem rozwiązania umowy jest...
Na działkach znaleziono ciało
Przed godziną 14 na teren ogródków działkowych wezwano pogotowie ratunkowe. Niestety, po przybyciu na miejsce lekarz stwierdził zgon 55-letniego mężczyzny. Na miejsce wezwano policję i...
Co zrobić, gdy nie mamy pojemnika?
Trwa wymiana pojemników na odpady. Cała operacja związana jest z ponowną zmianą operatora wywozu śmieci. Firma ATF już przystąpiła do odbioru swoich oznakowanych pojemników. W ich...

Komentarze