Zaskoczenie - to ATF wypowiada umowę miastu!

Przed chwilą otrzymaliśmy oświadczenie firmy ATF.

Jest ono o tyle zaskakujące, że to dotychczasowy operator wypowiada umowę miastu. Jednocześnie spółka wskazuje, że zapowiadane wcześniej przez media wypowiedzenie, które wysłał Urząd Miasta nie zostało skutecznie doręczone. Całe oświadczenie publikujemy poniżej:

Oświadczenie

w sprawie wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym przez
konsorcjum firm ATF sp. z.o.o. sp.k. oraz LOTOF SYSTEM sp. z o.o. umowy dot. odbioru
i transportu odpadów komunalnych na terenie Kołobrzegu

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż 6 listopada br. konsorcjum firm ATF sp. z.o.o. sp.k. oraz LOTOF SYSTEM sp. z o.o. wypowiedziało ze skutkiem natychmiastowym zawartą 20 czerwca br. umowę
dot. odbioru i transportu odpadów komunalnych na terenie Kołobrzegu.

Podkreślamy jednocześnie, że mimo pojawiających się od końca października doniesień medialnych o tym, iż władze Miasta Kołobrzeg zdecydowały się na wypowiedzenie
ww. umowy, wypowiedzenie to nadal nie zostało nam skutecznie doręczone.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że Urząd Miejski został zaskoczony wynikiem przetargui od początku oczekiwał innego rozwiązania sytuacji. Od momentu podpisania umowy Zamawiający przejawiał brak otwartości na sugestie dotyczące terminu i sposobu zmiany operatora, tak aby były one nieuciążliwe dla mieszkańców.

Od kilku dni mamy do czynienia z kuriozalną sytuacją, w której odpady z pojemników należących do konsorcjum ww. firm odbiera bez ustalenia z nami inny operator, a mianowicie Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu sp. z o.o. Stanowi to w naszej ocenie rażące naruszenie lojalności kontraktowej, a w efekcie znacząco utrudnia lub wręcz uniemożliwia nam prawidłową realizację umowy.

Decyzję o zakończeniu współpracy z Miastem podjęliśmy, ponieważ w tych warunkach nie jesteśmy w stanie skutecznie realizować umowy – nie z naszej winy, a w związku m.in. z szeregiem zaniechań, jakich dopuścił się Zamawiający.

Ponadto Zamawiający nagminnie uchyla się od zapisanego w umowie obowiązku współpracy z nami, co przejawia się m.in. w nieakceptowaniu lub akceptowaniu ze znaczną zwłoką harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.

Oprócz tego Miasto

 • nie przekazało nam przed rozpoczęciem realizacji umowy poprawnie sporządzonego wykazu punktów wywozowych, które powinny zostać wyposażone w pojemniki, z uwzględnieniem ich rodzaju i ilości oraz częstotliwości opróżniania;
 • przez dłuższy czas tolerowało, że Zieleń Miejska nie usuwała swoich pojemników na odpady, co uniemożliwiało prawidłową realizację ciążących na nas obowiązków;
 • nie podjęło dotąd efektywnych działań zmierzających do wyegzekwowania
  od właścicieli nieruchomości realizacji ciążących na nich obowiązków wynikających z Regulaminu utrzymania czystości o porządku na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg;
 • nie przeprowadziło akcji informujących o modyfikacji systemu odbioru odpadów komunalnych;
 • wymagało od nas realizacji zadań, których nie przewidywała umowa ani opis przedmiotu zamówienia.

 

Podkreślamy też, że Miasto

 • mimo wezwań bezpodstawnie wstrzymywało lub opóźniało płatność należnego
  nam comiesięcznego wynagrodzenia za wykonywane usługi;
 • niezasadnie i niezgodnie z prawem potrącało wierzytelności tytułem rzekomych
  kar umownych, naliczonych z niedochowaniem należytej staranności.

W naszym najgłębszym przekonaniu mamy do czynienia z rażącym brakiem profesjonalizmu ze strony Miasta, które do momentu skutecznego wypowiedzenia umowy z nami jest
tą umową związane. Co więcej, konsorcjum ATF i LOTOF SYSTEM ze swojej strony umowę tę wypełnia należycie, przestrzegając wszystkich jej zapisów.

Dowodem na naszą dobrą wolę niech będzie choćby fakt, iż wypowiedzenie umowy przekazaliśmy najpierw skutecznie Urzędowi Miasta, a dopiero później – za pośrednictwem Państwa - komunikujemy je opinii publicznej. Niestety Miasto zdecydowało się  na odwrotną kolejność, nad czym ubolewamy.

Podkreślamy wreszcie, że będziemy dochodzić od Zamawiającego swoich praw dotyczących kar umownych w związku z niemożnością realizacji kontraktu oraz odszkodowania
za poniesione straty.

W oświadczeniu przekazanym 6 listopada br. Zamawiającemu wezwaliśmy go do zapłaty nam kwoty 983 tys. 664 zł tytułem kary umownej. Ponadto zaprosiliśmy Zamawiającego
do polubownego ustalenia sposobu, w jaki - bez niedogodności dla Mieszkańców - nastąpi odbiór dostarczonych przez nas pojemników przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych. 

Z poważaniem,

Zarząd ATF sp. z o.o. sp.k.

Wkrótce jazda rowerem po desce na wodzie
Te zawody to jedna z wakacyjnych tradycji w Kołobrzegu. Mistrza jazdy rowerem po desce na wodzie wyłaniano już 19 razy. Nadszedł czas na jubileuszową, 20 edycję wydarzenia organizowanego...
Ukradł "kratę" piwa
Kołobrzeska policja w okresie sezonu letniego ma wiele pracy. Interwencje policjanci podejmują także na terenie mniejszych miejscowości w powiecie. Mundurowi otrzymali zgłoszenie o pijanym...
Kołobrzescy policjanci sprawdzają, czy nosimy maseczki
Mundurowi  rozpoczęli wzmożone kontrole sklepów. Sprawdzają, czy obsługa i klienci sklepów noszą maseczki. Za brak zakrytej twarzy grozić może mandat w wysokości 500 zł. Ostatnio...

Komentarze

Rick Hall ,B.C. 2018-11-08 18:42:46
Mialem mozliwosc przebywac w Polsce przez kilkadziesiat dni minionego lata w tym 5 tygodni w Kolobrzegu.To co ma miejsce w zagospodarowywaniu odpadami poczynajac od ich niewlasciwego skladowania to przechodzi tak zwane ludzkie pojecie,odpady organiczne nagminnie sa mieszane z plastikiem,szklem,metalem,papierem , malymi gabarytami ,zuzyta elektronika,itp.,totalny chaos i smrod,robactwo,ptaki zywiace sie odpadami wprost z niezabezpieczonych wiat,pojemniki sa bowiem zawsze otwarte.Smutne ale prawdziwe,ze znajdujemy sie daleko w ogonie za swiatem tzw.zachodnim w tej smrodliwej dzialalnosci pozbywania sie smieci,nie dziwie sie tez ze firma ITF dysponujaca nowoczesnym taborem wycofala sie z wywozki smieci w Kolobrzegu.Zasmiecone totalnie pobocza drog,obrzeza lasow i wydm to inny wprawdzie temat alez jakze aktualny.
Mieszkaniec 2018-11-07 15:44:40
Moim zdaniem jest to sztuczne ratowanie d..y zieleni, ponieważ przegrali kolejny przetarg na obsługę GOŚCINA.
Jacek 2018-11-07 13:00:00
Urząd miasta w moich oczach kompromituje się w tej kwesti. Drodzy urzędnicy to nie zabawa w piaskownicy, jako płatnik podatków wymagam od Was, aby dbać o finanse miasta. Pochopne i bez analizy konsekwencji akcje zmierzające w kierunku zerwania umowy nim nie są.