Uczniu uaktualnij bilet, bo zapłacisz

Przypominamy, że do 30 września każdy uczeń ma obowiązek uaktualnienia biletu, upoważniającego do przejazdów Komunikacją Miejską. Jeżeli tego nie zrobi może zapłacić karę.

Przypomnijmy. Od 2 marca 2016 r. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych w wieku do 22 lat, mieszkańcy miasta, gminy i Dygowo na mocy uchwały Rady Miasta mają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. Uprawnienie to potwierdza legitymacja szkolna ucznia, która ważna jest każdorazowo do dnia 30 września, podobnie uprawnienie zakodowane na bilecie elektronicznym również traci ważność 30 września każdego roku. Uczeń będący mieszkańcem jednej z wymienionych gmin może korzystać z bezpłatnych przejazdów pod warunkiem posiadania i używania (rejestrowania poprzez przyłożenie do kasownika) spersonalizowanej Kołobrzeskiej Karty Miejskiej wydawanej przez Komunikację Miejską. Uprawnienie to nadawane jest na okres ważności dokumentu uprawniającego do ulgi (legitymacji szkolnej), a wiec . do 30 września danego roku. Dlatego uczeń bądź jego opiekun prawny przed upływem ważności biletu elektronicznego powinien po wcześniejszym przedłużeniu ważności dokumentu w sekretariacie szkoły pójść  do jednego z Punktów Obsługi Klienta przy ul. Jagiellońskiej,  ul. Grochowskiej albo do Biura Obsługi Klienta, w siedzibie spółki przy ul. Solnej 2, aby przedłużyć ważności biletu elektronicznego. Jeżeli tego nie zrobi na czas, wówczas od pierwszego października jego bilet elektroniczny stanie się biletem normalnym i po pierwszym użyciu ulegnie zablokowaniu. A to wiąże się z tym, że w przypadku kontroli właściciel nieważnego biletu może zapłacić karę pieniężną.  AB-W

 

Pożar przy Caritasie - ranny mężczyzna
Około godziny 12 służy ratunkowe otrzymały wezwanie do pożaru przy ośrodku Caritas w Kołobrzegu. Ogień pojawił się w położonej po sąsiedzku altanie, w której przebywał bezdomny...
Zagra Tabu
Klub Centrala zaprasza na koncert zespołu Tabu, który odbędzie się w piątek 27 marca. Na koncercie usłyszycie muzyczny przekrój dotychczasowej twórczości oraz nowy materiał, który znalazł...
Reaktywacja amatorskiej ligi piłkarskiej
We wtorek 21 bm. odbędzie się zebranie informacyjne odnośnie reaktywacji kołobrzeskich rozgrywek amatorskich. Jest to cenna informacja dla wszystkich osób lubiących w wolnych chwilach...

Komentarze