Z ostatniej chwili

Uczniu uaktualnij bilet, bo zapłacisz

Przypominamy, że do 30 września każdy uczeń ma obowiązek uaktualnienia biletu, upoważniającego do przejazdów Komunikacją Miejską. Jeżeli tego nie zrobi może zapłacić karę.

Przypomnijmy. Od 2 marca 2016 r. uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych w wieku do 22 lat, mieszkańcy miasta, gminy i Dygowo na mocy uchwały Rady Miasta mają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. Uprawnienie to potwierdza legitymacja szkolna ucznia, która ważna jest każdorazowo do dnia 30 września, podobnie uprawnienie zakodowane na bilecie elektronicznym również traci ważność 30 września każdego roku. Uczeń będący mieszkańcem jednej z wymienionych gmin może korzystać z bezpłatnych przejazdów pod warunkiem posiadania i używania (rejestrowania poprzez przyłożenie do kasownika) spersonalizowanej Kołobrzeskiej Karty Miejskiej wydawanej przez Komunikację Miejską. Uprawnienie to nadawane jest na okres ważności dokumentu uprawniającego do ulgi (legitymacji szkolnej), a wiec . do 30 września danego roku. Dlatego uczeń bądź jego opiekun prawny przed upływem ważności biletu elektronicznego powinien po wcześniejszym przedłużeniu ważności dokumentu w sekretariacie szkoły pójść  do jednego z Punktów Obsługi Klienta przy ul. Jagiellońskiej,  ul. Grochowskiej albo do Biura Obsługi Klienta, w siedzibie spółki przy ul. Solnej 2, aby przedłużyć ważności biletu elektronicznego. Jeżeli tego nie zrobi na czas, wówczas od pierwszego października jego bilet elektroniczny stanie się biletem normalnym i po pierwszym użyciu ulegnie zablokowaniu. A to wiąże się z tym, że w przypadku kontroli właściciel nieważnego biletu może zapłacić karę pieniężną.  AB-W

 

Jubileusz poradni
W piątek, 20 września w Regionalnym Centrum Kultury swój jubileusz 50-lecia obchodziła Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kołobrzegu. Podczas uroczystości wyświetlono prezentację...
Kradli halogeny, teraz posiedzą
Policjanci z Kołobrzegu zatrzymali dwóch sprawców, którzy dokonali kradzieży plastikowych osłon halogenów z kilku samochodów marki audi. Łączna wartość strat jaką wycenili pokrzywdzeni...
Wymień się roślinką
Już w najbliższą niedzielę, 22 września, na skwerze przy ul. Dubois w Kołobrzegu po raz pierwszy odbędzie się akcja wymiany roślinami doniczkowymi, które zalegają nam w mieszkaniach....

Komentarze