Woźniak nie jest przewodniczącym. Dąbkowski odczytuje wniosek o jego odwołanie i dostaje stołek.

Jacek Woźniak nie jest już przewodniczącym Rady Miasta. Ze stanowiska wiceprzewodniczącego zrezygnował również Krzysztof Plewko. Na tym nie koniec zmian w kołobrzeskiej radzie. Obok nowego przewodniczącego zasiadło dwóch nowych wiceprzewodniczących.   

Wniosek formalny o jego odwołanie złożyła grupa dziewięciu radnych, a treść wniosku z  uzasadnieniem odczytał, czego nie udało mu się ukryć mocno zdenerwowany  radny Artur Dąbrowski z Kołobrzeskich Razem. – Jesteśmy świadkami sporu na linii przewodniczący Rady Miasta, a prezydent miasta. Spór ten w dużej mierze rzutuje na jakość pracy w Radzie Miasta. Trudno oprzeć się wrażeniu, ze pan przewodniczący jeszcze nie pogodził się z przegraną w wyborach prezydenckich i wykorzystuje urząd do deprecjonowania pozycji prezydenta miasta – odczytywał Dąbkowski. – Zdumiewające jest to, że uzasadnienie do tego projektu uchwały czyta radny najczęściej upominany za łamanie dyscypliny podczas sesji – skomentował Jacek Woźniak. Ostatecznie na stanowisko przewodniczącego zgłoszono dwóch kandydatów: Piotra Lewandowskiego z Kołobrzeskich Razem i Macieja Bejnarowicza (PiS). Jeszcze przed głosowaniem J. Woźniak poprosił obydwu kandydatów o podanie informacji odnośnie liczby głosów jaką uzyskali w wyborach samorządowych. Bejnarowicz odpowiedział, że takich głosów uzyskał ponad 900, P. Lewandowski nie zechciał udzielić odpowiedzi. Odpowiedzi w tej kwestii udzielił Woźniak, który poinformował, że na radnego Lewandowskiego zagłosowało zaledwie 180 obywateli. Ostatecznie jednak za P. Lewandowskim zagłosowało 11 radnych. Na M. Bejnarowicza zagłosowało 9 radnych. Obok nowego przewodniczącego w fotelu wiceprzewodniczącego zasiadł również Bogdan Błaszczyk i zgłoszony przez Klub Nowy Kołobrzeg Artur Dąbkowski. AB-W

Rzepka o propozycji "sprzedania się". Mieczkowska dementuje
Radny Piotr Rzepka poinformował o swoim wystąpieniu z dwóch organizacji: Rybackiej Lokalnej Grupy Działania  "Morze i Parsęta" oraz PTTK. Jako powód podał upolitycznienie obu organizacji...
Podczas balu zbierano pieniądze na dom dziecka
Podczas XI Balu Kołobrzeskiej Izby Gospodarczej przeprowadzona została zbiórka pieniędzy na powstający  Dom Dziecka. Inicjatorem jego powstania jest Fundacja na Przekór...
Drzwi i poduszki powietrzne z kradzieży
Na jednej z prywatnych posesji w powiecie kołobrzeskim funkcjonariusze  Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu znaleźli  renault trafic i części samochodowe pochące z kradzieży.  Na...

Komentarze