Renta rodzinna, a uczeń

Do 30 września uczniowie, którzy ukończyli 16 lat i pobierają rentę rodzinną, powinni dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Studenci natomiast mają więcej czasu, bo do końca października. Jeśli się jednak spóźnią, stracą świadczenie.

Renta rodzinna przysługuje dzieciom i młodzieży do ukończenia 16 roku życia. Dziecko, które nadal się kształci, dostanie rentę aż do zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat. Chyba że urodziny przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego. Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć w ZUS-ie najpóźniej we wrześniu, studenci mają czas do końca października. Zaświadczenia takie wydaje placówka, w której dziecko się uczy. Jeżeli termin nie zostanie dotrzymany, nastąpi przerwa w wypłacie renty. Nie jest konieczne coroczne przedstawianie informacji o dalszej nauce, kiedy szkoła czy też uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wpisze całkowity czas nauki. – Ważne jest również, żeby uczeń lub student uprawniony do renty powiadomił ZUS, kiedy przestanie się uczyć. Jeśli tego nie zrobi, to ZUS nie wstrzyma wypłaty. Takie nienależnie wypłacane świadczenie trzeba będzie jednak później oddać razem z odsetkami – informuje Karol Jagielski, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa zachodniopomorskiego. JW

 

Połączył je biznes
W Kołobrzegu odbyło się wyjątkowe spotkanie kobiet, które połączył biznes. – Lubimy się, wspieramy, szanujemy i podziwiamy. Chcemy dbać o nasze wspólne relacje – tak opisywały...
Nowości w "Koperniku"
Nową pracownię chemiczną otwarto w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika. Dotychczasowa przeszła kapitalny remont. W ramach inwestycji wykonano...
Pomogą opiekunom osób chorych
19 października to Dzień Opiekunów Rodzinnych. Każdy, kto ma w swojej rodzinie chorego i stara się mu pomóc, zasługuje na odznakę prawdziwego Superbohatera. Nie jest bowiem łatwo radzić...

Komentarze