Rolnik-biznesmen z korzystną premią

Od 30 września do 29 października rolnicy, którzy chcą założyć biznes na wsi, mogą ubiegać się w ARiMR o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Tegoroczny nabór wniosków odbywa się na korzystniejszych niż do tej pory zasadach.

Pierwsza zmiana to zwiększenie premii, dotychczas było to 100 tys. zł, i uzależnienie jej od liczby miejsc pracy, które rolnik stworzy w swojej firmie. Otrzyma:  150 tys. zł – jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy, 200 tys. zł – jeżeli będą to dwa miejsca pracy lub 250 tys. zł – jeśli utworzy trzy miejsca pracy. Co ważne, 70 proc. premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, np. zakup maszyn, środków transportu, wyposażenia. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z rozpoczęciem działalności. Z premii mogą korzystać ci, którzy podlegają ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Premia przeznaczona jest też dla tych, którzy przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku mieli zawieszoną pozarolniczą działalność gospodarczą oraz dla tych, którzy swój biznes już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności. Pieniądze można przeznaczyć m. in. na:  sprzedaż detaliczną kwiatów, roślin, nasion, nawozów, zwierząt domowych i karmy dla nich, prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach; produkcję mebli i wyrobów z drewna; turystykę wiejską; przetwórstwo i sprzedaż produktów nierolnych; usługi opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi; działalność informatyczną; sprzedaż internetową;  działalność architektoniczną, inżynierską, usługi rachunkowości, księgowe, audytorskie, techniczne; działalność weterynaryjną.

Kolejna zmiana dotyczy obowiązku ubezpieczenia w ZUS. Beneficjent po zarejestrowaniu działalności gospodarczej może pozostać w KRUS do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty premii. Więcej informacji w biurze powiatu kołobrzeskiego ARiMR w Siemyślu. JW

Kołobrzeżanka chce do MasterChefa – możesz jej pomóc
Kołobrzeżanka Kamila Marciocha startuje w castingu do programu MasterChef. Stacja TVN już po raz dziewiąty poszukuje najlepszego kucharza-amatora w Polsce. Ze względów epidemiologicznych...
Absolutorium dla Zarządu Powiatu
Zarząd Powiatu Kołobrzeskiego otrzymał absolutorium za rok 2019. Za jego udzieleniem zagłosowało 14 radnych, przy 5 głosach sprzeciwu. Głosowanie poprzedziło przedstawienie przez Zarząd...
Muzeum prosi o pomoc w rozwikłaniu zagadki
O pomoc w rozwikłaniu zagadki dotyczącej srebrnej czary mogącej pochodzić z czasów  przed I wojną światową apeluje Muzeum Oręża Polskiego. Nietypowe znalezisko zostało wykopane w...

Komentarze