Apel: odłóżmy porządki na cmentarzu

Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu zwraca się z apelem, aby niepotrzebnie nie narażać swojego zdrowia i życia, a także zdrowia i życia innych i pozostać w domu.

Słoneczna pogoda i zbliżające się święta sprawiają, że mieszkańcy decydują się na częstsze wychodzenie z domu. Pamiętajmy jednak, by ograniczyć nasze wyjścia do niezbędnego minimum. Apel o odłożenie porządków na grobach wystosowała Zieleń Miejska. Jego treść publikujemy w całości.

Porządkowanie i dekorowanie grobów, które jest tradycją przed świętami wielkanocnymi, odłóżmy na później, kiedy już będzie bezpiecznie. Dla własnego dobra i dobra innych – zastosujmy się do rygorów wprowadzonych przez rząd i służby sanitarne.

Od 1 kwietnia obowiązują zaostrzone przepisy mające na celu minimalizowanie zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem SARS-Cov-2. Zgodnie z rządowym rozporządzeniem, zakazane jest przemieszczanie się osób, z wyjątkiem następujących celów:

·        wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

·        zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

·        wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;

·        sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Przemieszczanie się w innych celach niż wskazane powyżej jest zakazane. Dotyczy to także wizyt na nekropoliach. Jako wyjątek należy traktować udział w ceremonii pogrzebowej. Wszelkie inne czynności, takie jak porządkowanie czy dekoracja grobów, możemy odłożyć w czasie. Pamiętajmy, że dla naszego wspólnego dobra wychodzenie z domu powinno być w tym kryzysowym okresie ograniczone do absolutnego minimum.

Z poważaniem

Zenon Malinowski

Prezes Zarządu MZZDiOŚ

Katarzyna - nowa muza Zienia
W środę 3 czerwca w  programie „Dzień dobry TVN” można było zobaczyć pochodzącą z Dygowa i znaną rzeszom widzów z wielu produkcji filmowych Katarzynę Zawadzką.  Aktorkę znamy...
Dyrektor RCK zrezygnował
Dziś na ręce prezydent Anny Mieczkowskiej wpłynęła rezygnacja Macieja Fortuny ze stanowiska dyrektora Regionalnego Centrum Kultury. W ostatnich dniach Fortuna przebywał na zwolnieniu...
Muzeum o 75 latach samorządu w Kołobrzegu [na żywo]
„Byliśmy, jesteśmy, będziemy…” – dewiza, która stała się jednym z fundamentów włączenia w granice powojennej Polski tzw. Ziem Odzyskanych powraca po 75 latach. Muzeum Oręża...

Komentarze