Nielegalnie w gastronomii

12 cudzoziemców z Ukrainy i Turcji pracowało nielegalnie w jednej z białogardzkich firm z branży gastronomicznej – ustalili funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu, którzy zakończyli tam kontrolę pod kątem legalności zatrudnienia cudzoziemców.

Strażnicy graniczni zweryfikowali pracę świadczoną przez 26 cudzoziemców. Wobec 11 cudzoziemców stwierdzili brak wymaganych zezwoleń na wykonywanie pracy, a w jednym przypadku praca była wykonywana przez cudzoziemca, który przebywał na terytorium Polski bez dokumentu uprawniającego go do legalnego pobytu. Dodatkowo 14 cudzoziemcom pracodawca powierzył pracę na innych warunkach niż określone w odpowiednich zezwoleniach na pracę. Funkcjonariusze stwierdzili także, że pracodawca nie dopełnił obowiązku pisemnego powiadomienia właściwego wojewody i powiatowego urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców. Przeciwko pracodawcy i cudzoziemcom Straż Graniczna skieruje do sądu wnioski o ukaranie. AB-W

Uwaga na place zabaw po dezynfekcji!
Po dzisiejszej dezynfekcji placów zabaw pojawiają się skargi użytkowników. Mieszkańcy wskazują, że użyty do zdezynfekowania zabawek środek odbarwia ubrania i wywołuje reakcje skórne....
Zlot Zimnowojenny powróci do Kołobrzegu
Lato w czasach pandemii nie oznacza, że w Kołobrzegu w sezonie będzie wiało nudą. Już w drugi weekend lipca do naszego miasta powróci Zlot Zimnowojenny, czyli jedna z bardziej popularnych...
Sprzęt dla szpitala
Miasto przekazało z budżetu 87 tysięcy złotych dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. Za pieniądze zakupiony zostanie duodenoskop. Dzięki obrazowi z tego badania można zauważyć i...

Komentarze