Nielegalnie w gastronomii

12 cudzoziemców z Ukrainy i Turcji pracowało nielegalnie w jednej z białogardzkich firm z branży gastronomicznej – ustalili funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu, którzy zakończyli tam kontrolę pod kątem legalności zatrudnienia cudzoziemców.

Strażnicy graniczni zweryfikowali pracę świadczoną przez 26 cudzoziemców. Wobec 11 cudzoziemców stwierdzili brak wymaganych zezwoleń na wykonywanie pracy, a w jednym przypadku praca była wykonywana przez cudzoziemca, który przebywał na terytorium Polski bez dokumentu uprawniającego go do legalnego pobytu. Dodatkowo 14 cudzoziemcom pracodawca powierzył pracę na innych warunkach niż określone w odpowiednich zezwoleniach na pracę. Funkcjonariusze stwierdzili także, że pracodawca nie dopełnił obowiązku pisemnego powiadomienia właściwego wojewody i powiatowego urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców. Przeciwko pracodawcy i cudzoziemcom Straż Graniczna skieruje do sądu wnioski o ukaranie. AB-W

Sklep socjalny powstanie w Kołobrzegu?
Produkty sprzedawane za 10 lub 20 procent wartości – to założenie sklepu socjalnego. Takie miejsce może powstać w Kołobrzegu. Pomysł władzom miasta przedstawiła fundacja Wolne Miejsce...
Co oferuje nam amfiteatr w tym tygodniu?
Kołobrzeski amfiteatr zaprasza na kolejne wydarzenia. Już dziś na deski amfiteatru powróci Mateusz Socha z programem „Masochista” (stand-up). We wtorek sceną zawładnie disco polo i Zenon...
Mateusz Socha z programem "Masochista" już dziś w amfiteatrze
Już dziś (3 sierpnia) w amfiteatrze w Kołobrzegu wystąpi Mateusz Socha z programem "Masochista". Mateusz Socha - dynamiczny i energiczny komik, który wyspecjalizował się w tzw....

Komentarze