Przegląd Twórczości Nieprofesjonalnej - wystawa 23-11-2018/04-01-2019

Od 23 listopada do 4 stycznia w RCK potrwa wystawa prac uczestników XXII Regionalnego Przeglądu Twórczości Nieprofesjonalnej Kołobrzeg 2018.

Kategorie konkursowe

  • malarstwo
  • tkanina artystyczna
  • koronki, haft krzyżykowy
  • rękodzieło

Konkurs dla twórców nieprofesjonalnych

W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie bez wykształcenia plastycznego, zgłaszając pracę w jednej z czterech kategorii. Prace muszą być gotowe do wystawienia, czyli oprawione i dodatkowo zawierające z tyłu metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora, jego adresem, telefonem oraz tytułem dzieła i jego ceną. Prace można składać w RCK do 12.11.2018. Jeden twórca może nadesłać maksymalnie trzy prace. Ich temat jest dowolny.

Rozstrzygnięcie konkursu

Wyniki konkursu poznamy 21 listopada o godz. 17.00 w holu RCK. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni, a ich prace zostaną wysłane na Wojewódzki Przegląd Twórczości Nieprofesjonalnej na koszt organizatora przeglądu.

Więcej informacji na stronie: http://rck.kolobrzeg.eu/aktualnosci/aktualne/1189-xxii-regionalny-przeglad-tworczosci-nieprofesjonalnej-23-11-2018-04-01-2018