Koncerty "Dla Niepodległej" 08-11-2018/09-11-2018

8 i 9 listopada w Kołobrzegu odbędą się dwa koncerty z cyklu „Dla Niepodległej”. Wstęp na oba jest darmowy.

Pierwszy koncert, zatytułowany „Modlitwa Niepodległej” odbędzie się 8 listopada o godz. 18.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (nad Parsętą). Podczas koncertu wystąpią artyści Teatru Muzycznego „Od Czapy” z Garwolina i aktor Dariusz Kowalski.

Koncert przybliży publiczności osobę i twórczość Adama Kowalskiego (1896-1947) –  żołnierza, poety, kompozytora, autora wielu popularnych żołnierskich piosenek. Urodzony w Rzeszowie wnuk powstańca styczniowego, w wieku 16 lat zaciągnął się do Związku Strzeleckiego, aby następnie w sierpniu 1914 roku wyruszyć na wojnę, przechodząc szlak bojowy z 2. rzeszowską kompanią Legionów. Już wtedy objawił się jego talent literacki i muzyczny, jak się potem okazało - nierozerwalnie spleciony z polskim wojskiem, którego był piewcą, a czasem bardzo dowcipnym satyrykiem.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pozostał w służbie wojskowej, zajmując się edukacją żołnierzy. Łatwość pisania zaowocowała tomami takimi jak „Lutnia w tornistrze” czy „100 pieśni żołnierskich”. Po kampanii wrześniowej 1939 dostał się do obozu internowanych w Rumunii, gdzie w październiku 1939 stworzył najbardziej znaną pieśń polskich żołnierzy okresu II wojny światowej, tj. „Modlitwę obozową”. Walczył do końca wojny w ramach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cały czas tworząc wiersze i piosenki zarówno poważne i rzewne, jak i traktujące z dobrodusznym uśmiechem i dystansem różne aspekty żołnierskiego życia. Nie wrócił do wytęsknionej Polski, zmarł w Edynburgu w 1947 roku. Pozostawił bogatą spuściznę ponad 200 żołnierskich piosenek, którą warto ocalić od zapomnienia, a osobę autora docenić i upamiętnić, tak jak na to ze wszech miar zasługuje. Setna rocznica odzyskania niepodległości jest ku temu świetną okazją.

Drugi koncert zatytułowany „Tobie Ojczyzno” odbędzie się już następnego dnia – 9 listopada o godz. 19.00 w bazylice mniejszej. Na koncert ten złożą się tradycyjne polskie pieśni i piosenki patriotyczne w wykonaniu Białogardzkiego Chóru Kameralnego Bel Canto pod dyrekcją Pawła Mielcarka.

Organizator koncertów to Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna.