1,3 mln zł dla strażaków ochotników – pieniądze dostały także nasze jednostki

Nowoczesny sprzęt i wyposażenie trafi do zachodniopomorskich Ochotniczych Straży Pożarnych. Dziś 32 jednostki podpisały umowy w ramach programu EkoStrażak. Uroczystość odbyła się w Rymaniu.

Ochotnicze Straże Pożarne w nowym programie Eko-Strażak mogą otrzymać dotację do 90% kosztów, maksymalnie 50 tys. zł na jednostkę na zakup sprzętu i środków ochrony indywidualnej – Z pozyskanych środków zakupione zostaną drony z kamerą termowizyjną, zestawy narzędzi akumulatorowych, kamery termowizyjne, szafki magazynowe i ubraniowe, systemy odprowadzania spalin, pralnice do ubrań służbowych z przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym, detektory oraz mierniki wielo- i jednogazowe. Eko-Strażak to uzupełnienie dobrze znanego Druhom-Ochotnikom programu Mały Strażak, który pozwala uzyskać wsparcie na ubrania specjalne, buty, hełmy, pilarki i agregaty – mówi Marek Subocz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zakupiony sprzęt, wyposażenie oraz środki ochrony indywidualnej mają na celu zwiększenie stanu bezpieczeństwa oraz poprawę sprawności prowadzenia akcji ratowniczych.

Poseł Czesław Hoc podczas dzisiejszej uroczystości zaznaczał, że przekazane pieniądze są wyrazem wdzięczności za trud, jaki strażacy ochotnicy wkładają w codzienną służbę. Wśród 32 jednostek z dofinansowaniem nie zabrakło także druhów z powiatu kołobrzeskiego. Umowy podpisali dziś przedstawiciele OSP Drzonowo, Dygowo, Sarbia,  Kukinia, Wartkowo, Rymań. Robert Piskorz z OSP Rymań mówił dziś, że jego jednostka kupi 25 szafek dla strażaków, a także zainstaluje w każdym posiadanym wozie system oddymiający.

Łączna kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie wynosi 1 303 848,90 zł. Koszt całkowity zakupionych materiałów to 1 497 252,70 zł.

Komentarze