Uczniowie klas I-III powrócą do szkół

18 stycznia zostanie przywrócone nauczanie stacjonarne dzieci w szkołach podstawowych w klasach 1-3.

Rząd przedstawił informacje dotyczące zmian w obostrzeniach. Powrót uczniów  do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym, a do szkoły będzie mógł uczęszczać jedynie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust. Jedna klasa przebywać będzie w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę

możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.

Do 31 stycznia zostają utrzymane obostrzenia w galeriach handlowych. Restauracje będą mogły nadal działać jedynie na wynos lub dowóz. Hotele pozostaną zamknięte dla gości. Będą dostępne jedynie dla medyków. Siłownie będą dostępne tylko dla profesjonalnych zawodników.

Komentarze