Street Workout Park w Zespole Szkół Morskich

Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich było również okazją do oficjalnego otwarcia zestawu Street Workout Park, przeznaczonego do ćwiczeń na świeżym powietrzu. 

– Street Workout Park będzie infrastrukturą ogólnodostępną, bezpłatną i otwartą cały rok zarówno dla mieszkańców miasta, jak  i  turystów. Udostępniony na terenie szkoły nowy zestaw rekreacyjny przełoży się na większą i częstszą aktywność fizyczną, szczególnie wśród osób młodych, dla których lekcje wychowania fizycznego nie są tak atrakcyjne i które zbyt dużo czasu spędzają biernie. Celem Street Workout Parku jest umożliwienie wszystkim niezależnie od wieku i umiejętności dostępu do atrakcyjnej formy aktywności fizycznej na świeżym powietrzu – mówi starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski.

Zestaw do ćwiczeń wyposażony jest m.in. w: belkę wspinaczkową, uchwyty, worki treningowe, poręcze równoległe proste, ławeczkę skośną, drabinkę pionową, linę wspinaczkową, koła gimnastyczne, drabinkę poziomą prostą, drążek oraz ławki. Oficjalnego otwarcia Street Workout Parku dokonał starosta Tomasz Tamborski w towarzystwie członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anny Bańkowskiej, prezesa SRLGD “Morze i Parsęta” w Kołobrzegu Bogdana Błaszczyka oraz dyrektora szkoły Anny Walczak.

Zadanie realizowane było w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 50 290,00 złotych, z czego 85% dofinansowane zostało z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Wkład własny szkoły to kwota 10. 290 złotych.

Komentarze