29 kierowców jechało za szybko – akcja kołobrzeskiej policji

Kołobrzescy policjanci włączyli się do działań wojewódzkich pod nazwą “Prędkość”. Głównym celem było egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości.
Działania prowadzone były na terenie województwa zachodniopomorskiego w minioną niedziele. Kołobrzeskie patrole wydziału ruchu drogowego, biorące w nich udział, pełniły służbę w miejscach newralgicznych, gdzie dochodzi do dużej liczby zdarzeń drogowych.
Do działań w powiecie kołobrzeskim skierowano 11 funkcjonariuszy wydziału ruchu drogowego, którzy skontrolowali w sumie 38 pojazdów. Policjanci przy wykorzystaniu ręcznego miernika prędkości lub wideorejestratora prowadzili działania, które zakończyły się zatrzymaniem 29 kierowców, którzy przekroczyli prędkość.
Policjanci przypominają: – Główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, z winy kierujących, jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Apelujemy więc o przestrzeganie dozwolonych limitów prędkości, zwalnianie w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają szczególnej ostrożności. Bądźmy czujni przede wszystkim w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz skrzyżowań.

Komentarze