Rozbudują stację jakości powietrza na Ogrodach

Kołobrzeg dostał dofinansowanie w wysokości 50% na realizację zadania “Rozbudowa stacji jakości powietrza – dostawa, montaż i uruchomienie aparatury pomiarowej oraz przebudowa ogrodzenia”. Rozbudowywana stacja zlokalizowana jest na terenie rekreacyjnym na os. Ogrody przy Skateparku, ul. Żółkiewskiego w Kołobrzegu.

Aktualnie funkcjonująca stacja jakości powietrza jest stacją manualną mierzącą stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w pyle B(a)P. Celem pomiarów prowadzonych na stacji jest uzyskanie wyników pomiarów zanieczyszczeń dla obszaru tła miejskiego m.in. dla potrzeb rocznej oceny jakości powietrza. Stacja stanowi element Programu Państwowego Monitoringu Ochrony Środowiska realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Po rozbudowie stacja będzie posiadała ww. urządzenia do pomiarów manualnych PM10 i B(a)P oraz nowe urządzenie pomiarowe wyposażone w analizator do ciągłego, automatycznego pomiaru stężeń pyłu zawieszonego PM10/PM2.5. Pomiary zostaną włączone do Programu Monitoringu Środowiska od 1 stycznia 2024 r. Obsługa całej, rozbudowanej stacji, bieżące sprawowanie nadzoru nad jakością pomiarów oraz weryfikacja danych pomiarowych prowadzona będzie przez pracowników GIOŚ. Wyniki, ze stacji (z miernika automatycznego) prezentowane będą na Portalu Jakości powietrza GIOŚ oraz w aplikacji mobilnej “Jakość powietrza w Polsce”.

Koszt rozbudowy stacji wyniesie 242.310,00 zł, z czego 50% stanowiło będzie dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Obecnie trwają prace montażowe, a pierwszy pomiar zaplanowany został na połowę grudnia 2023 r.

 

 

fot. https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/info/10934

Komentarze