Gościno – strzelecka przystań

W poniedziałek 30 października 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu pod tytułem „Gościno – Strzelecka przystań”.

W obecności starosty kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego oraz wicestarosty Jacka Kusia członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek i dyrektor Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie Halina Schulz-Tkacz podpisali umowę na modernizację terenu wokół strzelnicy.

Całkowity koszt zadania wynosi 164.719,98 złotych, z czego 104.601,00 złotych finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Powiat na to zadanie przeznaczy ze środków własnych ponad 60 tysięcy złotych. Inwestycja zakończona zostanie do końca 2023 roku. – W projekcie przewidziano modernizację obszaru przy strzelnicy sportowej poprzez postawienie wiaty oraz kontenera sanitarnego wraz z przyłączem wodno – kanalizacyjnym. Wiata rekreacyjna pozwoli na organizację pikników rodzinnych, zawodów strzeleckich dla mieszkańców gminy i osób odwiedzających Gościno. Stworzone zostaną nowe możliwości spędzania aktywnie i atrakcyjnie czasu wolnego na świeżym powietrzu mieszkańcom naszego powiatu. – mówi starosta Tomasz Tamborski.

 

Komentarze