Młodzieżowa Rada Miasta Kołobrzeg przyzna tytuł “Przyjaciela Młodzieży”

Młodzieżowa Rada Miasta Kołobrzeg corocznie będzie przyznawać prestiżowy tytuł “Przyjaciela Młodzieży” osobie lub podmiotowi, który wykazał się wyjątkowym zaangażowaniem w realizację celów statutowych oraz zadań Młodzieżowej Rady Miasta Kołobrzeg, a także przejawiał ponadprzeciętną aktywność na rzecz młodzieży w naszym mieście.
Nagroda obejmuje pamiątkowy dyplom oraz statuetkę, które zostaną uroczyście wręczone podczas sesji Młodzieżowej Rady Miasta. Prawo do zgłaszania kandydatur przysługuje samorządom uczniowskim szkół podstawowych i ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Kołobrzeg oraz mieszkańcom miasta. Zgłaszanie kandydatur wraz z uzasadnieniami odbywa się poprzez przesłanie maila na adres mrm.miasta.kg@gmail.com do dnia 11 grudnia 2023 r.
Wybór laureata nastąpi na sesji Młodzieżowej Rady Miasta w głosowaniu tajnym, po zaprezentowaniu sylwetek i działalności zaproponowanych kandydatur.
Serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału w naszym konkursie, mającym na celu honorowanie osób czy instytucji, które wykazały się wyjątkowym zaangażowaniem na rzecz młodzieży. Wierzymy, że wspólnie możemy wyróżnić tych, którzy zasługują na tytuł “Przyjaciela Młodzieży” w mieście Kołobrzeg – zachęca Młodzieżowa Rada Miasta Kołobrzeg.

Komentarze