Ogłaszają konkurs ofert na gastronomię przy plaży

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ogłasza otwarty konkurs ofert na „Zagospodarowanie i dzierżawę części plaży położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kołobrzeg z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej w sezonach letnich”.
Szczegóły konkursu pod adresem: https://bip.mosir.kolobrzeg.pl/przetargi/29/85/KO_14_2023/
Kompletną ofertę należy składać w sekretariacie MOSiR Kołobrzeg ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg w terminie do 28.12.2023 r. do godz. 9:00.

Komentarze