Zweryfikowali zatrudnienie 102 cudzoziemców

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu w jednej z wrocławskich firm budowlanych, świadczących usługi na terenie powiatu kołobrzeskiego, zweryfikowali zatrudnienie 102 cudzoziemców, głównie obywateli Ukrainy, Białorusi, Uzbekistanu i Tadżykistanu.

U 67 osób strażnicy graniczni stwierdzili nielegalne powierzenie pracy przez pracodawcę – na warunkach innych niż określone zostały w uzyskanym zezwoleniu na pracę oraz bez zezwoleń na pracę. Ponadto w przypadku 25 cudzoziemców pracodawca nie poinformował w wymaganych terminach właściwych urzędów o podjęciu bądź niepodjęciu przez nich pracy.

Wobec pracodawcy zostanie skierowany do sądu wniosek o ukaranie. Konsekwencje poniosą również cudzoziemcy, wszczęte zostaną postępowania w sprawach o wykroczenia.

Komentarze