7 proc. więcej dla emerytów i rencistów

Od 1 marca emerytury i renty wzrosną równo o 7 procent. Tyle wyniesie tegoroczna waloryzacja. W kwietniu świadczeniobiorcy otrzymają też tzw. trzynastki.

Waloryzacja procentowa polega na pomnożeniu kwoty świadczenia brutto z 28 lutego 2022 r. przez wskaźnik, który w tym roku wynosi 107 procent. Jego wysokość zależy od wzrostu cen towarów i usług oraz od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Na przykład: jeśli w lutym 2022 r. emerytura wynosiła 2000 zł brutto, to w marcu wzrośnie o 140 zł brutto (bo: 2000 zł x 107% = 2140 zł brutto).

W sprawie waloryzacji nie trzeba składać wniosku. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. ZUS zacznie je wysyłać nie wcześniej niż w kwietniu. Razem z decyzjami o waloryzacji świadczeniobiorcy dostaną również decyzje o przyznaniu tzw. trzynastki. Wcześniej informację o wysokości waloryzacji będzie można sprawdzić na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

W ZUS waloryzowane są świadczenia długoterminowe, m.in.: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne. Waloryzacja dotyczy świadczeń przyznanych do końca lutego 2022 roku.

Minimalna emerytura w górę

Waloryzacja powoduje wzrost m.in. minimalnej emerytury. Otrzymują ją osoby, które zgromadziły niewiele składek, ale mają długi staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). Od 1 marca minimalna emerytura będzie wynosiła 1338,44 zł brutto, czyli o prawie 88 zł więcej niż dotychczas. Tak samo wzrośnie minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna.

Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca będzie wynosiła 1003,83 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrośnie do 1350,70 zł. Dodatek pielęgnacyjny wyniesie 256,44 zł.

Trzynastki w kwietniu

W tym roku wysokość „trzynastki” to 1338,44 zł brutto. Dodatkowe roczne świadczenie otrzymają osoby, które pobierają m.in.: emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne a także świadczenia pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych. „Trzynastkę” dostaną pod warunkiem, że mają prawo do wypłaty jednego z tych długoterminowych świadczeń na 31 marca. Razem ze świadczeniami za kwiecień emeryci i renciści otrzymają również trzynastki.

 

 

 

Komentarze