Akcja odbioru choinek

Od 3 stycznia do 28 lutego  realizowany jest odbiór naturalnych choinek – to coroczna akcja Urzędu Miasta i Zieleni Miejskiej.

Choinki należy wystawić przy śmietnikach lub wiatach śmietnikowych. W przypadku domków jednorodzinnych drzewka odbierane są z częstotliwością jeden raz w tygodniu, w piątki.
Konieczność dodatkowego odbioru choinek można zgłosić: W Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Kołobrzeg – telefonicznie pod numerem 94-35-516-29, 94-35-516-25, 94-35-516-03, mailowo: m.pytel@um.kolobrzeg.pl bądź przez aplikację Ecoharmonogram,
Choinki wystawione do odbioru są traktowane jako frakcja odpadów biodegradowalnych, muszą być pozbawione wszelkich lampek i ozdób, w tym wykonanych  z tworzyw sztucznych, papieru, metalu, szkła.

Komentarze