Aleksander Ostasz z nagrodą im. A. Doby

Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego Aleksander Ostasz  został uhonorowany Żeglarską Nagrodą Specjalną im. Aleksandra Doby. Otrzymał ją za popularyzację marynistyki i organizację licznych wystaw morskich oraz wydarzeń związanych z kulturą morza, w tym za zorganizowanie ekspozycji „Zabytki toru wodnego Świnoujście – Szczecin” w 2021 roku.

Nagroda im. Aleksandra Doby została wręczona w tym roku po raz pierwszy. Przyznawana jest osobie, organizacji lub instytucji, za działalność związaną z żeglarstwem, wodą lub marynistyką. Nagrodę wręczyła Gabriela Doba, wdowa po jej patronie, podczas gali Międzynarodowych Nagród Żeglarskich, które od 2017 roku przyznaje miasto Szczecin.

Aleksander Doba, patron niniejszej nagrody, to jeden z najbardziej znanych podróżników na świecie. Jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki wyłącznie dzięki sile własnych mięśni. Celem Międzynarodowych Nagród Żeglarskich jest popularyzacja żeglarstwa i jego tradycji, uhonorowanie ważnych żeglarskich osiągnięć, kształtowanie i rozwijanie świadomości morskiej i wyróżnienie dokonań w dziedzinie wychowania morskiego dzieci i młodzieży. Nagrody przyznaje Prezydent Miasta Szczecin na wniosek członków kapituły.

W tym roku nagrodami uhonorowane zostały osoby, które popularyzują żeglarstwo na różnych płaszczyznach – sportowcy, społecznicy, trenerzy i żeglarze.

Komentarze