Amfiteatr w Ustroniu Morskim doczeka się remontu

Wójt gminy Ustronie Morskie Bernadeta Borkowska podpisała umowę na „Przebudowę i rozbudowę amfiteatru w Ustroniu Morskim”. Wykonawcą inwestycji została firma BUDIMEX S.A. Wartość całej inwestycji to niespełna 10 milionów złotych. Dofinansowanie w wysokości 4,5 mln złotych pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych związanych z rozbudową i przebudową obiektu amfiteatru wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. W efekcie powstanie funkcjonalna, bezpieczna i dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami przestrzeń publiczna amfiteatru pozwalająca na organizowanie imprez kulturalnych, artystycznych oraz wydarzeń rozrywkowych.

Elementy, wchodzące w skład amfiteatru:

  • scena wraz z zadaszeniem,
  • budynek zaplecza sceny,
  • zadaszone trybuny mogące pomieścić 800 osób,
  • budynek kas,
  • budynek sanitariatów,
  • infrastruktura techniczna oraz zagospodarowanie terenu.

Istniejący amfiteatr nie posiada wystarczającej liczby miejsc w stosunku do potrzeb miejscowości turystycznej, widownia jest niewielka, a budynki w złym stanie technicznym. Z tego powodu ilość organizowanych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych jest niewielka.

Inwestycja wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej oraz wydłużenie sezonu w Gminie Ustronie Morskie. Nowe miejsce na pewno przyciągnie gwiazdy polskiej muzyki i estrady, pozwoli na wzbogacenie oferty rozrywkowej poprzez organizację imprez również poza sezonem letnim. Nasza oferta kulturalna będzie bogatsza i jeszcze bardziej atrakcyjna.

Komentarze