Analizowali, czy nie zabraknie miejsc w szkołach ponadpodstawowych

Jak co roku powiat przygotowuje się do przyjęcia uczniów do szkół ponadpodstawowych na nowy rok szkolny 2024/2025. Założenia do rekrutacji zostały poparte aktualną analizą wskaźników demograficznych.

Chcę uspokoić ośmioklasistów i ich rodziców, sytuacja z zeszłego roku już się nie powtórzy. W bieżącym roku szkolnym liczba absolwentów klas ósmych z naszego powiatu wyniesie 501 uczniów. Dla przypomnienia w roku ubiegłym, z powodu kumulacji roczników (6 i 7-latków), w systemie pojawiła się dwukrotnie większa liczba absolwentów klas ósmych – 1016 uczniów. Wówczas otworzyliśmy ostatecznie 36 oddziałów, przyjmując 1081 osób. Obecnie zakładamy, że minimalna liczba oddziałów w liceach ogólnokształcących, technikach oraz branżowej szkole I stopnia wyniesie 21. Oczywiście w zależności od ilości chętnych, liczba klas może ulec zwiększeniu. Pamiętajmy, że do naszych szkół aplikują również uczniowie spoza powiatu, na poziomie ok. 20-30% ogólnej liczby ósmoklasistów. Natomiast nie ma już obawy o brak miejsc  – mówi starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski.

Komentarze