Anna Mieczkowska z absolutorium

Prezydent Anna Mieczkowska z absolutorium za rok 2022. Tak zdecydowali radni podczas dzisiejszej sesji.

Podczas sesji absolutoryjnej prezydent miasta wraz z radnymi szczegółowo podsumowują i oceniają miniony rok. Jednym z głównych punktów obrad było przedstawienie przez  Annę Mieczkowską „Raportu o stanie miasta za rok 2022”.  Jak podkreślała, był to rok trudny, ale pełny pracy i działań rozwijających nasze miasto. Najważniejsze zakończone w roku 2022 inwestycje to: budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5, przebudowa i remont pomieszczeń po byłej kawiarni Adabar, filia biblioteki przy ul. Żółkiewskiego, budowa placu zabaw przy ul. Dubois, przebudowa skateparku przy stadionie, termomodernizacja budynku Ratusza, przebudowa ulic: Armii Krajowej, Westerplatte, Wesołej, Wybickiego, Gdańskiej, Poznańskiej, Brukselskiej. To także realizacje zadań z budżetu obywatelskiego: przebudowa terenu zielonego przy ul. Basztowej czy „strefa malucha” na Placu Trzech Pokoleń. Anna Mieczkowska mówiła tez o sukcesie Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca.

Tak optymistyczna nie była opozycja, która mówiła o zaniedbaniach, jak brak uaktualnienia stawek za czynsze dzierżawne na których mogła ucierpieć miejska kasa czy pogorszenie relacji z gminą Kołobrzeg. Ostatecznie radni udzielili prezydentowi wotum zaufania głosując: 13 za, 5 przeciw i 3 głosy wstrzymujące. Podjęta została również uchwała o udzieleniu absolutorium prezydentowi miasta – głosami 12 za i 4 przeciw i 5 głosów wstrzymujących.

Całe obrady można zobaczyć poniżej:

Komentarze