Anna Mieczkowska z absolutorium

Za nami absolutoryjna sesja Rady Miasta Kołobrzeg.

Jednym z głównych punktów obrad było
przedstawienie przez Annę Mieczkowską „Raportu o stanie miasta za rok 2021”.
Czego możemy dowiedzieć się z tego dokumentu? To przede wszystkim dane statystyczne, a także
sprawozdanie z wykonanych przez miasto zadań w 2021 roku. Jak podkreślała prezydent miasta – rok
2021 to kolejny rok pandemii, troski o zdrowie i problemów związanych z obostrzeniami.
Najważniejsze dane z raportu to: – według danych Głównego Urzędu Statystycznego Kołobrzeg w 2021 r. odwiedziło 432 414 turystów, a łączna liczba udzielonych noclegów to 2 603 811.
– liczba mieszkańców to 45 930, w tym kobiety to 24 450, a mężczyźni 21 480
– w roku 2021 miasto przeprowadziło 6 konsultacji społecznych i 19 spotkań z mieszkańcami – na terenie miasta działają 243 organizacje pozarządowe, a 79 z nich uzyskało dotacje z budżetu
miasta na łączną kwotę ponad 4 miliony złotych
– łączne wydatki majątkowe to 36,4 miliony złotych, a same wydatki na drogi to ponad 15
Najważniejsze zakończone w roku 2021 inwestycje to: budowa przedszkola przy ul. Radomskiej,
przebudowa i remonty ulic (Rybacka, Ostrobramska, Jaśminowa, Słoneczna, Wierzbowa,
Warcisława), przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Lazurowej, przebudowa alejek w parku im.
Dąbrowskiego, budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Radzikowo oraz przebudowa toalety
publicznej w parku im. Jedności Narodowej.
– Miasto może się pochwalić łączną liczbą wydanych Kart Mieszkańca – 16 940
Raport podsumowuje także działalność miasta w obszarze społecznym: pomocy społecznej, programów z zakresu kultury, oświaty i sportu oraz profilaktyki zdrowotnej. Pełna wersja raportu znajduje się na miejskiej stronie www.kolobrzeg.pl.

Radni podczas głosowania udzielili prezydentowi wotum zaufania głosując 14 za, 4 przeciw i jeden
głos wstrzymujący.
Podjęta została również uchwała o udzieleniu absolutorium prezydentowi miasta – głosami 14 za i 5
głosów przeciw.

Komentarze