Będą nowe drogi na terenie gminy Rymań

Gmina Rymań po uzyskaniu Promes na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 14 kwietnia 2022 r. podpisała umowy z wykonawcami  Zakładem Robót Inżynieryjnych i Wodno – Melioracyjnych,  Andrzejem Zakrzewski oraz Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym DROKON,  Kazimierzem Jasik Sp. J. na realizację inwestycji: „Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rymań” obejmują przebudowę ulicy Szkolnej, Nowej, Słonecznej i Wrzosowej w Rymaniu oraz przebudowę drogi wewnętrznej w Gorawinie,„Budowa i modernizacja dróg w Gminie Rymań” to projekt, w ramach którego zostanie przebudowana droga wewnętrzna wraz ze zjazdem z drogi powiatowej w Drozdowie oraz droga wewnętrzna na odcinku 0,8km wraz ze zjazdem z drogi powiatowej w Petrykozach.

Zadania realizowane będą w formie „zaprojektuj i wybuduj”, gdzie w pierwszym etapie wykonawca będzie musiał dokonać inwentaryzacji stanu istniejącego, wykonać wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań projektowych, wykonać projekt budowlano-wykonawczy, opracować materiały niezbędne do uzyskania stosownych uzgodnień, pozwoleń i ostatecznie uzyskać decyzję administracyjną umożliwiającą realizację zadania. Kolejnym etapem będzie realizacja  przedmiotowego projektu czyli budowa dróg.

Planowany termin zakończenia inwestycji przewiduje się na maj 2023 r.

Wartość obu inwestycji  opiewa na kwotę 9 895 771,86 zł,  kwota dofinansowania  9 400 983,27 złotych.

 

 

Komentarze