Będzie ulica Marchewkowa. Kolejna Selerowa i Pietruszkowa?

Podczas najbliższej sesji Rady Miasta radni  będą procedować uchwałę o nazwaniu drogi prowadzącej od ul. Krzywoustego do ROD “Kolejarz” ulicą Marchewkową. 

Z wnioskiem o nadanie nazwy wystąpili właśnie działkowcy z ROD “Kolejarz”. Jako uzasadnienie wskazali duże oddalenie siedziby biura od ul. Krzywoustego, co utrudnia komunikację adresową. Jako propozycję wskazali nazwę ulica Pogodna, lecz ta propozycja nie została uwzględniona, ze względu na fakt, iż ulica o takiej nazwie od kilkudziesięciu lat znajduje się na osiedlu Radzikowo.
Tematem zajął się zespół do spraw nazewnictwa ulic, placów i skwerów. Zespół zaproponował następujące nazwy: ul. Świętosławy (byłoby spójne z nazwami ulic pochodzącymi od pierwszych Piastów – wg podań córka Mieszka I, tzw. Matka Królów, której historia została rozpowszechniona w książkach kołobrzeżanki Elżbiety Cherezińskiej z cyklu “Harda Królowa”), ul. Królowej Bony (gdyż sprowadziła włoszczyznę do Polski) lub ul. Marchewkowa (gdyż tematycznie jest zbliżona do upraw na rodzinnych ogrodach działkowych i nie ma takiej nazwy w Gminie Kołobrzeg). Zespół w drodze dyskusji stwierdził, iż w tym rejonie możliwe będzie powstanie nawet 4 nowych ulic. W związku z powyższym większością głosów rekomendowano propozycję ulica Marchewkowa, gdyż proponowana nazwa umożliwi nadawanie kolejnych, spójnych tematycznie nazw ulic (np. ul. Pietruszkowa, ul. Selerowa itp).
Głosowanie w tej sprawie w najbliższą środę.
Fot. Urząd Miasta

Komentarze