Bejnarowicz pyta Mieczkowską o kobiety, strajki i pełnomocnika

Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości złożył dziś w urzędzie wnioski i pytania do prezydent Anny Mieczkowskiej.

Maciej Bejnarowicz pyta m.in. o sytuację kobiet, udział w protestach czy pełnomocnika do spraw równego traktowania. Poniżej treść pisma, które trafiło również do naszej redakcji.

Kołobrzeg 10.11.2020r.

Pani Anna Mieczkowska
Prezydent Miasta Kołobrzeg

Jako przewodniczący Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” w nawiązaniu do głośno artykułowanych potrzeb wspierania kobiet, składam następujące zapytania oraz wnioski:
 
1. Ile mieszkań zostało wygospodarowanych dla Samotnych Matek z Dziećmi w Kołobrzegu w ciągu ostatnich dwóch lat? Wnioskujemy również o zabezpieczenie co najmniej 12 lokali mieszkalnych dla kobiet z dziećmi, które potrzebują takiej pomocy.

2. Ile miejsc parkingowych zostało utworzonych dla kobiet w ciąży w naszym mieście w ciągu ostatnich dwóch lat, a także ile będzie przygotowanych nowych tego rodzaju miejsc parkingowych (bezpłatnych) znajdujących się w Strefie Płatnego Parkowania. Prosimy o wykaz aktualnych miejsc parkingowych wyznaczonych dla kobiet w ciąży w SPP z podaniem adresów, w których się znajdują. Wnioskujemy o zabezpieczenie 12 takich miejsc. Warto również wziąć pod uwagę miejsca dla mam z małymi dziećmi.

3. Prosimy również o przedstawienie dotychczasowych działań wynikających z prowadzonej polityki Pani Prezydent w zakresie wspierania kobiet, które prowadzą lub rozpoczynają działalność gospodarczą. Wnioskujemy o wprowadzenie odpowiednich zachęt dla kobiet rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą w Kołobrzegu.

4. W ciągu ostatnich dwóch lat klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość aktywnie uczestniczył w tworzeniu propozycji dotyczących ochrony zdrowia naszych mieszkańców. Prosimy o informacje jakie działania przeprowadziły władze miasta w zakresie wspierania opieki zdrowotnej kobiet w ciągu ostatnich dwóch lat? Jakie środki finansowe w sumie zostały przeznaczone na badania profilaktyczne dla kobiet? Wnioskujemy o podjęcie kolejnych konkretnych działań w tym zakresie, tj. wprowadzenie w naszym mieście bezpłatnego pakietu medycznego dla kobiet, który będzie finansowany w całości przez nasz samorząd i adekwatny do potrzeb zdrowotnych Kołobrzeżanek.

5. Jakie inne przedsięwzięcia są planowane i będą przeprowadzane przez samorząd Kołobrzegu w zakresie konkretnych działań dotyczących wspierania kobiet oraz kiedy zostaną wdrożone?

6. W związku z powołaniem nowego Pełnomocnika ds. równego traktowania, prosimy o informacje, jakie obszary dyskryminacji występują aktualnie w Kołobrzegu i wymagają zaangażowania do tego celu pełnomocnika? Czy i jakie nowe zatrudnienia zostały podjęte w trakcie pandemii COVD-19 w naszym Urzędzie?
 
7. Jak Pani Prezydent, także jako nauczyciel, ocenia popieranie ulicznych demonstracji, które w dobie pandemii COVID -19 z dużym prawdopodobieństwem doprowadziły do dynamicznego wzrostu zachorowań w naszym mieście zagrażających zdrowiu i życiu naszych mieszkańców. Czy taką postawę można określić jako odpowiedzialną?
 
8. W Polsce pracownicy nie mają możliwości wchodzenia w spór z rządem i ogłaszania na tej podstawie strajku. Pani Prezydent podała do publicznej wiadomości pracowników Urzędu Miasta, którzy poparli strajk kobiet. Zatem, czy urzędnicy Ratusza uczestniczący w Strajku Kobiet w godzinach pracy uzyskali stosowne zwolnienie z pracy? Czy poprzez taki udział w tzw. Strajku zachowana została podstawowa reguła bezstronności urzędnika samorządowego?
 
9. Czy Pani Rzecznik ds. równego traktowania podejmie stosowne działania w aspekcie ew. stygmatyzowania i dyskryminacji tych pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg, którzy nie zostali podani do wspomnianej publicznej wiadomości w kontekście poparcia Strajku Kobiet?
 
Oczekujemy, szczegółowych informacji i wyjaśnień w tym zakresie.
 
Z poważaniem:
 Maciej Bejnarowicz
Przewodniczący Klubu Prawo i Sprawiedliwość

Komentarze