Bez zaufania daleko nie zajedziemy

Jeszcze nie nastąpiła realna zmiana władzy w Warszawie, ale to nie przeszkadza władzom miasta na ponowne procedowanie uchwały o poszerzeniu granic miasta kosztem gminy wiejskiej. Pani Prezydent nie wyciągnęła dobrych wniosków z nieudanej pierwszej próby. Według Prezydenta Kołobrzegu proces przejęcia części terenów w Korzyścienku został zablokowany z przyczyn politycznych. Tzn. ten wredny PiS oczywiście z udziałem radnego Bejnarowicza w porozumieniu z wojewodą nie pozwolili tego zrobić. Cieszę się, że Pani Prezydent ocenia tak wysoko moje wpływy, ale zejdźmy na ziemię. Prawda jest zupełnie inna i całkowicie merytoryczna. Powiedzmy wprost: przyszłość miasta i gminy jest wspólna i od początku należy współpracować z władzami gminy w celu dookreślenia ścieżki dojścia do połączenia tych dwóch organizmów. Wszelkie działania ponad, obok, poza władzami i mieszkańcami gminy, czyli brak życzliwej komunikacji i rozumienia potrzeb i oczekiwań drugiej strony kopie rów i niszczy zaufanie, które jest fundamentem współpracy. Postawienie tej uchwały to w zasadzie komunikat do mieszkańców i władz gminy: – Teraz to ja mam Was w …. załatwię ten temat szybko i bezboleśnie ze swoim wojewodą. To jest działanie polityczne nieuwzględniające potrzeby przeprowadzenia prawdziwych konsultacji opartych na przedstawieniu szans i zagrożeń dla obu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców gminy. Po ich przeprowadzeniu w mojej ocenie niezbędne jest referendum, które może przesądzić o całkowitym połączeniu obu jednostek samorządu terytorialnego. Jeżeli natomiast będziemy traktować mieszkańców gminy z góry, bez szacunku, to się nie uda, bo nie zbudujemy fundamentu jakim jest zaufanie. Wizyty Pani Prezydent w sołectwach gminy nie zakończyły się pozytywnie zatem trzeba wyciągnąć wnioski. Ta propozycja postawienia uchwały w tym czasie to najgorsza decyzja jaka mogła zostać podjęta i policzek wymierzony w społeczność gminną, która jest ogromnym kapitałem. Musimy dbać o wzajemne dobre relacje dla wspólnej lepszej przyszłości!

Maciej Bejnarowicz

Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Fot. Karol Skiba

Komentarze