Bezpłatne artystyczne warsztaty online

Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu zaprasza na bezpłatne warsztaty online w ramach projektu „Cyberprzestrzeń bez granic. Kultura z dostawą do domu”.

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży z kołobrzeskich szkół i placówek oświatowych. To cykl 20 lekcji w formie zapisu audio-wideo dla dzieci i młodzieży, wraz z opisem zajęć w formie pdf. Warsztaty będą dotyczyły różnych form sztuki. Każdy film to pokaz techniki i formy wykonania, a także zasady tworzenia dzieła od początku do końca. Przyjazna forma odbioru oraz łatwo dostępne materiały wykonania pozwolą każdemu uczestnikowi stworzyć pracę od prostych rysunków po zaawansowane rzeźby. Warsztaty z rysunku poprowadzi Rajmund Rabko. Warsztaty online mogą stanowić uzupełnienie programu nauczania. Pomagają rozwinąć zainteresowania i pobudzają kreatywność. – Celem warsztatów jest propagowanie postawy opartej na świadomym i kreatywnym korzystaniu z zasobów Internetu w procesie edukacji kulturalnej poprzez umożliwienie jak najszerszemu gronu odbiorców bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach artystycznych. Celem jest również upowszechnianie i promowanie dorobku kultury oraz stwarzanie warunków do kształtowania postawy otwartości w życiu społecznym, która łączy pokolenia, narodowości i tworzy dialog bez barier – mówi Rajmund Rabko, animator prowadzący działania. Szczegóły pod numerem telefonu: 530 548 548.

 

Komentarze