Budowa schroniska może ruszyć w 2023 roku

W przyszłym roku Urząd Miasta chce rozpocząć budowę nowego schroniska dla zwierząt – taką informację przekazała podczas posiedzenia komisji komunalnej wiceprezydent Ewa Pełechata.

Tą inwestycją Kołobrzeg żyje od lat, ale dotychczas najwięcej emocji wzbudzał wybór lokalizacji dla nowego schroniska. Ostateczny wybór padł na działkę w Rościęcinie, w pobliżu drogi S6.

W styczniu Rada Gminy Kołobrzeg podjęła uchwałę inicjującą w sprawie zmiany planu zagospodarowania dla tego terenu. Teren ten ma obecnie przeznaczenie rolne, a zarządza nim Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Urząd Miasta jest już po uzgodnieniach z KOWR dotyczących wykupu tego terenu. Najpierw gmina musi ostatecznie uchwalić zmiany w planie zagospodarowania, a dopiero wówczas KOWR ogłosi przetarg na wykup tych działek.

Osobną kwestią pozostaje to, czy sąsiednie gminy dołożą się do budowy i utrzymania schroniska. Od tego zdaniem władz miasta zależeć będzie, czy schronisko przyjmie zwierzęta także spoza Kołobrzegu. Podczas posiedzenia władze gminy Kołobrzeg zwróciły również uwagę na potrzebę dobrego skomunikowania schroniska zarówno autobusem miejskim, jak i ścieżką rowerową.

Ewa Pełechata zapewniła też, że zagrożona nie jest kwota 3 milionów złotych, jaką miasto otrzymało z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Komentarze