Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zapewni pomoc osobom bezdomnym

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zapewni pomoc osobom bezdomnym. Wsparcie będzie dostępne w Szczecinku, Wałczu, Białogardzie i Sławnie. Celem projektu jest zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy interwencyjnej dla osób bezdomnych.

Organizacja otrzyma na ten cel dotację z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Środki pochodzą z rozstrzygniętego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W poniedziałek, 18 marca 2024 r. o godzinie 13 Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj spotka się z dyrektorem Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ks. Łukaszem Bikunem. Zostanie podpisana umowa i przedstawione szczegóły projektu „Zawsze możesz NA MNIE liczyć”. Spotkanie odbędzie się przy ul. Seminaryjnej 2 w Koszalinie.

Dzięki dofinansowaniu Caritas organizować będzie spotkania, podczas których osoby bezdomne otrzymają ciepły posiłek lub suchy prowiant. Po posiłku będzie można wspólnie porozmawiać z doradcą socjalnym lub ze specjalistą zaproszonym na spotkanie (psychologiem, psychoterapeutą, specjalistą ds. uzależnień, prawnikiem, pielęgniarką, doradcą zawodowym).

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy interwencyjnej w sytuacji kryzysowej.

Komentarze