Caritas uruchomił Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej realizuje Projekt pn. “Ośrodek pomocy cudzoziemcom Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej”. Celem projektu jest szerokorozumiana pomoc cudzoziemcom, przebywającym na terenie Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej.

W ramach projektu uruchomiono punkt „Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom”, w którym cudzoziemcy mogą bezpłatnie uzyskać porady i informacje m.in. na temat: legalizacji pobytu, spraw administracyjnych i prawnych, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, sprawowania opieki nad dziećmi.
Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom realizować będzie również zajęcia grupowe i warsztaty dla uczestników, w ramach których będzie można zapoznać się z polską kulturą, tradycją, a także posiąść praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania instytucji i organów państwa. Organizowane będą również wyjścia do muzeów, kin, teatrów czy filharmonii, lekcje języka polskiego, zajęcia dla dzieci, spotkania z psychologiem, prawnikiem i doradcą zawodowym.
Punkt znajduje się w Ośrodku Charytatywnym Dla Dzieci i Młodzieży Caritas przy ul. Aniołów Stróżów 1 w Kołobrzegu.

Godziny otwarcia punktu – czwartki 9:00 – 14:00
Telefon: +48 539 677 733

Komentarze