Gazeta Kołobrzeska

Centrum miasta nie będzie zamknięte

Projekt organizacji ruchu zakładający zamknięcie dla samochodów ścisłego centrum miasta nie został zaakceptowany przez Starostwo Powiatowego.

Oznacza to, że po Jarmarku Solnym pojazdy powrócą w okolice katedry i ratusza. – Chińskie miasteczko zwane Jarmarkiem Solnym było dla nas takim poligonem doświadczalnym, który pokazał, że bez zmian systemowych nie ma sensu wprowadzenie tej organizacji ruchu – mówi starosta Tomasz Tamborski. 

Starosta informuje również, że do czasu przeorganizowania odcinka ulicy Mariackiej pomiędzy Narutowicza i Katedralną oraz Łopuskiego pomiędzy Armii Krajowej i Jana Pawła II nie zaakceptuje zamknięcia centrum dla ruchu kołowego.

Z kolei Urząd Miasta wskazuje, że najpierw spróbuje zrealizować rondo na skrzyżowaniu ulicy Rzecznej i Kamiennej. W urzędzie przy ratuszowej są również zdziwieni decyzją starosty o braku akceptacji dla proponowanej organizacji ruchu. Wszystko wskazuje jednak na to, że jeszcze długo kierowcy będą poruszać się po centrum tak, jak dotychczas.

Komentarze