Centrum miasta nie będzie zamknięte

Projekt organizacji ruchu zakładający zamknięcie dla samochodów ścisłego centrum miasta nie został zaakceptowany przez Starostwo Powiatowego.

Oznacza to, że po Jarmarku Solnym pojazdy powrócą w okolice katedry i ratusza. – Chińskie miasteczko zwane Jarmarkiem Solnym było dla nas takim poligonem doświadczalnym, który pokazał, że bez zmian systemowych nie ma sensu wprowadzenie tej organizacji ruchu – mówi starosta Tomasz Tamborski. 

Starosta informuje również, że do czasu przeorganizowania odcinka ulicy Mariackiej pomiędzy Narutowicza i Katedralną oraz Łopuskiego pomiędzy Armii Krajowej i Jana Pawła II nie zaakceptuje zamknięcia centrum dla ruchu kołowego.

Z kolei Urząd Miasta wskazuje, że najpierw spróbuje zrealizować rondo na skrzyżowaniu ulicy Rzecznej i Kamiennej. W urzędzie przy ratuszowej są również zdziwieni decyzją starosty o braku akceptacji dla proponowanej organizacji ruchu. Wszystko wskazuje jednak na to, że jeszcze długo kierowcy będą poruszać się po centrum tak, jak dotychczas.

Komentarze