Chcesz, żeby twój pupil trafił na okładkę? Weź udział w naszym konkursie!

Posiadasz kota, psa, królika, świnkę morską czy może uwielbiasz pająki? Podziel się tym z nami i weź udział w konkursie “MÓJ PUPIL”

Każdy kto posiada pupila wie, jak ważne miejsce zajmuje w jego życiu. „Mój Pupil” to konkurs dla tych, którzy nie przechodzą obojętnie wobec zwierząt, lecz są ich przyjaciółmi.

Zachęcamy wszystkich miłośników zwierząt do udziału w konkursie i przesłania zdjęcia swojego pupila. Na pewno macie w swoim archiwum fotkę, która idealnie odzwierciedla charakterek zwierzaka, a jeśli nie to czas to zmienić! Czekamy na Wasze zgłoszenia – atrakcyjne nagrody czekają! Zwycięzca doczeka się swojego zdjęcia na okładce Gazety Kołobrzeskiej!

ZGŁOSZENIA

Prosimy o przesyłanie zdjęć w terminie do 18 kwietnia do godz. 24:00 na adres na grafik-gazeta@wp.pl z imieniem pupila  i swoimi danymi kontaktowymi (imię, nazwisko i telefon – tylko do naszej wiadomości). Jeden uczestnik może przesłać jedno zdjęcie konkursowe.

GŁOSOWANIE

Głosowanie odbędzie się na naszym profilu Facebook i potrwa od 19 kwietnia do 3 maja. Zdjęcia, które otrzymają najwięcej głosów w plebiscycie zostaną nagrodzone.

4 maja – ogłoszenie wyników konkursu.

 

NAGRODY:

 * voucher dla szczeniaka – udział w Psim Przedszkolu od Dog Point,

* voucher dla psa dorosłego – 1 sesja szkoleniowa (praca nad problemem wskazanym przez właściciela) od Dog Point,

* legowiska od e-legowisko.pl,

* zdjęcie na okładce Gazety Kołobrzeskiej,

* koszulka ze zdjęciem pupila od Kristin Art,

* bilety do Kina Wybrzeże na dowolny seans,

* bony o wartości 100 zł do restauracji “Magia Lubczyku”,

* gadżety od Centrum Ogrodnicze Żulicki,

 

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nazwa Konkursu:
  Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Mój Pupil”
 • Podmiotem urządzającym konkurs zwanym dalej „Organizatorem” jest:

Gazeta Kołobrzeska z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Myśliwskiej 6

Zasięg konkursu: powiat kołobrzeski.

 • Czas trwania konkursu: konkurs rozpoczyna się 19 kwietnia 2021 roku, zakończy 3 maja 2021 roku.

DANE OSOBOWE

 • Uczestnicy konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku  z organizacją i przeprowadzeniem konkursu przez organizatora, a także na opublikowanie swego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na liście zwycięzców. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwia udział lub dalszy udział w konkursie. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do  informacji dotyczących danych osobowych, prawo do składania wniosku do organizatora o ich poprawienie oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

KONKURSU

 • Konkurs polega przesłaniu zdjęcia swojego pupila ( pies/kot). Właścicielem” może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia (z zastrzeżeniem pkt.9 regulaminu ), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki regulaminu.
 • Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy:

– Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny ( tj. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, rodzice )

 1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne:

–   z akceptacją regulaminu konkursu,

–   ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,

– z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

KOMISJA KONKURSOWA

 1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców konkursu, Organizator powoła 4 osobową Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wytypowane przez Organizatora.

PRZEBIEG KONKURSU ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
  1.  zgłaszania udziału w konkursie,
  2. Przesłanie zdjęcia swojego pupila (pies/kot) na adres: grafik-gazeta@wp.pl
  3. W mailu należy podać imię swojego pupila oraz dane właściciela: imię, nazwisko, numer telefonu. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Maile nieopisane, anonimowe nie będą kwalifikowane do konkursu.
  4. Każdy z uczestników może przesłać tylko jedno zdjęcie.
  5. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 •  wyłaniania uczestników finału konkursu ( eliminacje ),
  • Do eliminacji przechodzią wszystkie zdjęcia prawidłowo zgłoszone.
 •  wyłaniania zwycięzcy finału konkursu – plebiscyt.
  • Zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie internetowej gazetakolobrzeska.pl oraz na gazetowym facebooku oraz w wersji drukowanej Gazety Kołobrzeskiej
  • Zwycięzcą zostanie zdjęcie, które uzyska największą ilość ‘lajków’.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 • Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody poprzez stronę www.gazetakolobrzeska.pl oraz kontakt telefoniczny. Organizator poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody oraz poprosi o podanie danych, tj. imienia, nazwiska, dokładnego adresu, telefonu kontaktowego.

ODBIÓR NAGRÓD I PODATEK

 • Nagrody zwycięzca może odebrać w siedzibie Organizatora do dnia 12.05.2021 r
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz jest dostępny na Witrynie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad konkursu, a co za tym idzie także treści regulaminu.

Komentarze