Chcieliby, aby powstał korpus wsparcia seniorów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu chciałby przystąpić  do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod tytułem „Korpus Wsparcia Seniorów” , ale boryka się z brakiem wolontariuszy, którzy chcieliby zaangażować się w pomoc osobom starszym,  samotnym i schorowanym.

Właśnie ruszył Program „Korpus Wsparcia Seniorów” , który będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Program obejmuje dwa moduły. Pierwszy ma polegać na zaangażowaniu  wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, którzy świadczyliby codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia, z kolei drugi ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Do programu chciałaby przystąpić gmina Rymań, ale niestety boryka się z brakiem wolontariuszy, którzy za darmo pomagaliby seniorom z terenu gminy. – Chcielibyśmy złożyć wniosek do programu, ale ciężko nam to zrobić, gdy nie ma wolontariuszy. Potrzebujemy przynajmniej kilku osób z prawem jazdy i samochodem, aby w razie potrzeby na przykład podwieźli takiego samotnego seniora do lekarza, albo zrobili mu zakupy – opowiada Aldona Więcek, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu. Niestety, chętnych brakuje, bo wolontariat jest bezpłatny, a GOPS będzie pokrywał jedynie koszty paliwa. Czy uda sie gminie przystąpić do programu? Wszystko zależy od osób, które  z potrzeby serca będą chciały zaangażować siew pomoc potrzebujących seniorów, a tych na terenie gminy Rymań nie brakuje. – Spore grono naszych seniorów jednak mieszka ze swoimi rodzinami, które sprawują nad nimi opiekę. Niestety, mamy również grupę seniorów samotnych, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny. Właśnie z myślą o nich chcielibyśmy przystąpić do tego programu – dodaje kierowniczka.

Osoby chętne zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rymaniu, ul. Szkolna 7, lub pod numerem telefonu 94 35 55 472. 

Komentarze