Od 2 maja chirurgia znowu zacznie przyjmować pacjentów

Regionalny Szpital w Kołobrzegu informuje, iż Decyzją Nr 9/Koł/Covid -19/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dniem  02 maja 2021 roku w placówce zostanie zmniejszona o 18 ilość łóżek dedykowanych pacjentom hospitalizowanym z powodu podejrzenia/zakażenia chorobą zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2. W związku z powyższym Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej zostaje przywrócony do udzielania świadczeń zdrowotnych w normalnym trybie.

Komentarze