Chwila wytchnienia dla opiekunów osób niesamodzielnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje mieszkańcom Kołobrzegu nową usługę społeczną w postaci opieki wytchnieniowej w ramach projektu „Poszerzenie oferty usług opiekuńczych i asystenckich w Gminie Miasto Kołobrzeg w latach 2020 – 2023”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Może z niej skorzystać każdy opiekun faktyczny dorosłej osoby niesamodzielnej, czyli takiej, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki bądź wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego

Opieka wytchnieniowa polega na zapewnieniu krótkoterminowego „opiekuna zastępczego”, który ma za zadanie zaopiekować się pełnoletnią osobą niesamodzielną w przypadku konieczności załatwienia przez opiekuna faktycznego codziennych spraw, w związku z potrzebą odpoczynku czy też zdarzeniami losowymi. Przykładowo, gdy uczestnik ma umówioną wizytę u lekarza specjalisty, może zorganizować na ten czas zastępstwo w zakresie opieki mad swoim podopiecznym. Ta sama zasada dotyczy zakupów, wizyty w urzędzie, wyjścia na spacer lub do kina czy spotkania ze znajomymi. Podczas nieobecności opiekuna faktycznego – opiekun zastępczy pomaga osobie niesamodzielnej w podstawowych czynnościach życiowych, z którymi może mieć ona problem, na przykład w spożywaniu posiłków czy ubieraniu się. Wykonuje również niezbędne czynności pielęgnacyjne i higieniczne, pilnuje przyjmowania leków zgodnie z zaleceniami, udziela pomocy w kontaktach z otoczeniem oraz organizuje czas wolny.

Oprócz opieki wytchnieniowej dla uczestników projektu oferuje się indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem, doradztwo prawne oraz warsztaty z zakresu fachowej opieki nad osobą zależną –  wszystkie wymienione rodzaje wsparcia są całkowicie bezpłatne.

By wziąć udział w projekcie, należy złożyć deklarację uczestnictwa oraz wniosek o usługę opieki wytchnieniowej (w przypadku zainteresowania tą formą pomocy). Formularze dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Okopowej 15. Możliwe jest również dostarczenie ich przez pracownika MOPS do miejsca zamieszkania kandydata, przy uprzednim umówieniu się na spotkanie telefonicznie lub mailowo (tel.: +48 780 282 619; e-mail: d.kuznicka@mops.kolobrzeg.pl).

Wszelkie informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: www.mops.kolobrzeg.pl w zakładce „projekty”. Zainteresowani mogą również zgłaszać się osobiście do pracownika ds. wsparcia opiekunów faktycznych w Dziale Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Okopowej 15.

Serdecznie zapraszamy, gdyż z oferty można skorzystać jedynie do końca 2022 roku.

Komentarze