Co dalej z Karczmą Solną?

Czy Karczma Solna zostanie wydzierżawiona na kolejne 9 lat w trybie bezprzetargowym? Z takim wnioskiem wystąpił dotychczasowy dzierżawca obiektu.

Projekt uchwały w tej sprawie pojawi się podczas dzisiejszych obrad Rady Miasta. Dotychczasowa umowa dobiega końca w przyszłym roku. Dzierżawca wyraził chęć dalszego prowadzenia obiektu gastronomicznego w tym miejscu. Urzędnicy przygotowali więc wycenę i zaproponowali, by obiekt wydzierżawić na 9 lat za nieco ponad 70 tysięcy złotych netto rocznie.

Projekt uchwały omawiano już podczas posiedzenia komisji komunalnej. Radni mieli wątpliwości dotyczące dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Radny Jacek Kalinowski zaproponował przedłużenie dzierżawy, ale nie o 9, lecz o 2 lata, podobnie jak w przypadku innych przedsiębiorców dotkniętych pandemią. Z kolei radny Krzysztof Plewko dopytywał też o dotychczasową cenę dzierżawy, która jego zdaniem jest zbyt niska. Urzędnicy tłumaczyli, że obecny dzierżawca zaproponował najwyższą kwotę spośród czterech oferentów. Przetarg przeprowadzono w 2013 roku po tym, jak dotychczasowy dzierżawca popadł w konflikt z miastem i opuścił obiekt. Dzierżawca obecny płaci do miejskiej kasy 15 tysięcy złotych rocznie. Podczas posiedzenia komisji zaznaczał, że musiał także zainwestować pół miliona złotych w remont karczmy. Jak zaznacza, z powodu pandemii stracił ostatni rok pracy, a długoletnia umowa pozwoli mu planować dalszą działalność. W czasie komisji wniosek radnych o przedłużenie umowy o dwa lata nie znalazł poparcia. Dziś radni będą debatować nad bezprzetargowym wydzierżawieniem Karczmy Solnej na kolejne 9 lat.

AKTUALIZACJA: Radni właśnie przyjęli uchwałę o przedłużeniu umowy dzierżawy na kolejne 9 lat.

 

Komentarze