Co z remontem ulicy Witosa?

W czwartek 10 sierpnia 2023 roku w gabinecie starosty kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego odbyło się spotkanie dotyczące uzgodnienia odprowadzenia wód opadowych z ulicy Witosa przez tereny należące do Gminy Kołobrzeg. – W chwili obecnej realizacja dokumentacji technicznej budowy ulicy Witosa w Kołobrzegu musi zostać zawieszona do czasu uzyskania przez gminę pozwoleń wodnoprawnych, wydawanych przez Wody Polskie. Mam nadzieję, że nie potrwa to długo i szybko będziemy mogli wrócić do przygotowania tej, wyczekiwanej przez mieszkańców, inwestycji. – mówi starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski.

Komentarze