Czekamy na Wasze zdjęcia z babciami i dziadkami! Część z nich opublikujemy w gazecie!

Już za tydzień nasze niezastąpione babcie i nasi ukochani dziadkowie będą obchodzić swoje święto! Chcemy, wspólnie z Wami, zrobić im wspaniałą niespodziankę.

Zachęcamy do przesyłania Waszych zdjęć z babciami i dziadkami. Do fotografii koniecznie dołączcie życzenia.  Wybrane zgłoszenia opublikujemy w najbliższym papierowym wydaniu “Gazety Kołobrzeskiej”. Mamy nadzieję, że publikacja w gazecie będzie wzruszającą niespodzianką i wspaniałą pamiątką dla Waszych bliskich.Na zdjęcia czekamy do 19 stycznia do 12.00. Możecie je przesłać na maila: grafik-gazeta@wp.pl.

Mamy dodatkową niespodziankę dla osób przesyłających życzenia i zdjęcia – podwójne zaproszenia do Kina Wybrzeże. Otrzymają je uczestnicy zabawy, których życzenia i zdjęcia najbardziej trafią do serc naszego redakcyjnego zespołu.

Pamiętajcie, że zgłoszenie należy opatrzyć metryczką zawierającą: imię i nazwisko zgłaszającego, imiona osób będących na zdjęciu, kontakt telefoniczny lub mailowy ewentualnie miejsce zamieszkania (wystarczy miejscowość).

 

REGULAMIN:

Regulamin konkursu

„Zdjęcie z babcią i dziadkiem”

Styczeń 2022

I . Postanowienia ogólne
1. Konkurs „Zdjęcie z babcią i dziadkiem” organizowany jest przez „Gazetę Kołobrzeską” z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Myśliwskiej 6.
2. Konkurs rozpoczyna się 14 stycznia i trwa do 19 stycznia 2022 r.
3. Informacje na temat konkursu dostępne będą na stronie internetowej organizatora.

II. Zasady konkursu
1.Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich Internautów bez ograniczeń wiekowych.

  1. Konkurs polega na przesłaniu do redakcji (mailem na adres do 19 stycznia do godz. 12.00.
  2. Zgłoszenie należy opatrzyć metryczką zawierającą: imię i nazwisko zgłaszającego, imiona osób będących na zdjęciu, kontakt telefoniczny lub mailowy ewentualnie miejsce zamieszkania (wystarczy miejscowość).
  3. Zgłoszone do konkursu zdjęcia i życzenia oceniane będą przez redakcję. Wybrane zgłoszenia zostaną opublikowane na łamach papierowego wydania gazety.
  4. Dodatkowo Komisja wyłoni 3 uczestników (zgłaszających), którzy otrzymają podwójne zaproszenia do kina. Osoby te o wygranej zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.

 

III Postanowienia końcowe
1. Wysyłając zdjęcie do redakcji „GK” i akceptując regulamin konkursu, uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawo do zdjęcia i przesyłając je do redakcji „GK” nie narusza praw osób trzecich oraz udziela „GK” nieodpłatnie i bezterminowo prawa publikacji przesłanego zdjęcia w wydaniu papierowym, na stronie internetowej „GK”, na Facebooku oraz w innych materiałach promocyjnych związanych z konkursem.
2. Wysyłając zdjęcie na konkurs, a tym samym akceptując regulamin konkursu uczestnik wyraża zgodę na dokonanie przez redakcję „GK” opracowania zdjęć, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania zdjęcia w gazecie, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter zdjęcia.

  1. Wysyłając zgłoszenie do konkursu akceptując regulamin, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w wydaniu papierowym „Gazety Kołobrzeskiej” i na stronie internetowej www.gazetakolobrzeska.pl w celu niezbędnym do przeprowadzenia konkursu i jego rozstrzygnięcia zgodnie z ustawą z dnia 4 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) .
    4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

Komentarze