Część ulicy Pomorskiej do remontu

Urząd Miasta podpisał umowę na wykonanie remontu ulicy Pomorskiej.

Chodzi o jej krótki odcinek od ul. Zwycięzców w stronę Jagiellońskiej. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ”PRIN”. Plac budowy przekazany zostanie w ciągu 14 dni. Czas realizacji zadania – 120 dni od podpisania umowy. Koszt inwestycji to: 693 tysiące złotych brutto. W jej ramach wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni na nawierzchnię z kostki betonowej, nawierzchnia chodników, oraz wyremontowana zostanie instalacja kanalizacji deszczowej. Zamówienie zawiera także ułożenie krawężników kamiennych oraz regulację ułożenia włazów kanałowych i zaworów gazowych. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 55% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Jak usłyszeliśmy w urzędzie, druga część ulicy Pomorskiej zostanie wyremontowana przy okazji prac planowanych na ul. Wojska Polskiego.

Komentarze