Czesław Hoc apeluje o pozostawienie dyspozytorni medycznej

Czy na początku 2021 roku dyspozytornia medyczna zniknie z Kołobrzegu? Według zapowiedzi ma to nastąpić już 7 stycznia. W całym kraju funkcjonować będzie 18 dyspozytorni. W województwie zachodniopomorskim będzie to Szczecin.

O tymczasowe odstąpienie od likwidacji dyspozytorni w Kołobrzegu do wojewody zaapelował poseł Czesław Hoc.

Poniżej publikujemy w całości apel Czesława Hoca:

Szanowany Panie Wojewodo!

Konstatując ustawowy obowiązek koncentracji dyspozytorni medycznych w oparciu o System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) w całym kraju (ustawa z dn. 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (PRM) i  Rozporządzenie MZ z dn. 3 lipca 2019 r. w sprawie SWD PRM), które wskazują na 18 Dyspozytorni w całym kraju (po jednej w każdym województwie i po dwie na Mazowszu i Śląsku), zwracam się z uprzejmą prośbą o tymczasowe odstąpienie od likwidacji Dyspozytorni Medycznej PRM w Kołobrzegu z dn. 07 stycznia 2021 roku.

Powodem jest pandemia SARS-CoV-2, dynamiczna i nieprzewidywalna w aspekcie ew. dramatycznych zaostrzeń czy też ew. kumulacji zachorowań i w związku z tym możliwość znacznych perturbacji w aspekcie reorganizacji i tworzenia nowej infrastruktury medycznej ratownictwa medycznego.

Osobnym zagadnieniem jest kwestia zatrudnienia personelu w Dyspozytorni w Kołobrzegu. Co prawda – każdy ma zapewnioną dalsza pracę, ale utrata pracy chociażby przez jedną osobę w okresie tak trudnym w aspekcie obostrzeń epidemiologicznych, jednocześnie z dużym doświadczeniem i ogólnym rozeznaniem mapy oddziaływania Ratownictwa Medycznego na obszarze wschodniej części Województwa, byłoby znaczną stratą, a w wymiarze czysto ludzkim – bardzo przykre.

Tymczasowe kilkumiesięczne odstąpienie od likwidacji Dyspozytorni Medycznej PRM w Kołobrzegu będzie okresem na obserwację sytuacji epidemiologicznej w kraju z zapewnieniem profesjonalnej ciągłości realizacji zadań dyspozytorów medycznych wobec mieszkańców i osób przebywających na terenie części wschodniej województwa zachodniopomorskiego, a jednocześnie czasem merytorycznej dyskusji i racjonalnych rozwiązań przyszłościowych.

Z wyrazami szacunku

Czesław Hoc

poseł na Sejm RP, lekarz endokrynolog

Komentarze