Czesław Hoc: odroczyliśmy likwidację dyspozytorni medycznej

Temat likwidacji dyspozytorni medycznej w Kołobrzegu budził dużo emocji od wielu miesięcy. Wszystko z uwagi na obawę nie tylko o bezpieczeństwo mieszkańców, ale też utratę miejsc pracy dla pracowników dyspozytorni.

Dziś głos w sprawie zabrał poseł Czesław Hoc.

– Odroczyliśmy w roku 2021 wspólnymi siłami i racjonalną argumentacją (głównie – czas pandemii) przeniesienie Dyspozytorni Medycznej z Kołobrzegu do Szczecina. Sam fakt poparcia przez radnych Prawa i Sprawiedliwości (z moim osobistym wsparciem) uchwały (apelu) Sejmiku Zachodniopomorskiego w kwestii pozostawienia dyspozytorni medycznej w Kołobrzegu jest dowodem na to, że nie pozostajemy obojętni i podejmujemy próbę satysfakcjonującego rozwiązania tej sprawy. Jednakowoż należy pamiętać, że jest to ustawowy obowiązek, który ma na celu usprawnienie systemu i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w razie zagrożenia życia i zdrowia pacjentów! – napisał w liście do mediów poseł Hoc.

Pełną treść publikujemy poniżej:

Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że priorytetem jest pacjent – jego bezpieczeństwo i jakość świadczonych usług! Niemniej ważnym aspektem jest zapewnienie bezpieczeństwa i godnych warunków pracy dla Zespołu Ratownictwa Medycznego, w tym przypadku – pracowników Dyspozytorni Medycznych w Kołobrzegu.

Na wstępie kwestia godnych warunków pracy: oto „siatka” wynagrodzenia dla pracowników Dyspozytorni potwierdzona pismem Wojewody Zachodniopomorskiego (OK-5.2112.198.2021.SSt.) z dn. 16 czerwca 2021 r. – w umowie o pracę (z zachowaniem ciągłości zatrudnienia!), wg następujących stawki (w m-cu ok. 15 dni pracy):1/kierownik dyspozytorni – razem wynagrodzenie brutto 13 tys. 390,78 zł (w tym: dodatek specjalny, wysługa lat); 2/z-pca kierownika dyspozytorni – 11 tys. 971, 66 zł (w tym- j/w); 3/główny dyspozytor – 10 tys. 368,00 zł (w tym j/w + dodatek funkcyjny); 4/z-pca głównego dyspozytora 9 tys. 666,00 zł (w tym – j/w); 5/dyspozytor – 8 tys. 427, 60 zł (w tym – dodatek specjalny, wysługa lat).

Dodatkowo pracownikom urzędów administracji rządowej (na umowie o pracę) przysługują:

1/dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13”; 2/nagrody jubileuszowe po przepracowaniu minimum 20 lat (dodatkowe 75% wynagrodzenia) aż do 45 lat pracy (dodatkowe 400% wynagradzania); 3/w przypadku rozwiązania umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę wypłacana jest jednorazowa odprawa emerytalna w maksymalnej wysokości 600% wynagrodzenia; 4/urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni, czas wolny z tytułu wypracowanych nadgodzin bądź wynagrodzenie (opcja płatnych nadgodzin dotyczy tylko gł. dyspozytora oraz jego z-pcy; 5/dodatek za pracę w porze nocnej; 6/świadczenia przewidziane w Zakładowym Funduszy Świadczeń Socjalnych.

2/Najważniejszy jest czas dojazdu karetki, a nie lokalizacja osoby, która kieruje zespół na miejsce!

Wdrożenie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) oznacza, że zgłoszenie może obsłużyć dyspozytor z dowolnego miejsca w Polsce. Dzięki skoncentrowaniu zadań oraz połączeniu wszystkich elementów zarządzania kryzysowego i ratownictwa medycznego możliwym jest jeszcze skuteczniejsze zarządzanie, a tym samym podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. System pozwala na sprawniejszą pomoc zwłaszcza w zdarzeniach z udziałem znacznej liczby poszkodowanych, np. wypadkach drogowych kiedy trzeba dysponować więcej zespołów oraz koordynować zdarzenie z innymi służbami w tym przy udziale Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego, który również w swojej pracy korzysta z tego systemu.

3/Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wprowadziła z dniem 1 stycznia 2021 r. pojęcie “dyspozytorni medycznej”, która stanie (stała) się komórką organizacyjną Urzędu Wojewódzkiego, pełniącą rolę ośrodka działania SWD PRM (Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego), na terenie województwa, a dyspozytorzy medyczni stają się pracownikami Urzędów Wojewódzkich (z wyjątkiem dyspozytorów medycznych, którzy nie wyrażą zgody).

Odnośnie Dyspozytorni Medycznej w Kołobrzegu!

1/Odroczyliśmy w roku 2021 wspólnymi siłami i racjonalną argumentacją (głównie – czas pandemii) przeniesienie Dyspozytorni Medycznej z Kołobrzegu do Szczecina.

2/Sam fakt poparcia przez radnych Prawa i Sprawiedliwości (z moim osobistym wsparciem) uchwały (apelu) Sejmiku Zachodniopomorskiego w kwestii pozostawienia dyspozytorni medycznej w Kołobrzegu jest dowodem na to, że nie pozostajemy obojętni i podejmujemy próbę satysfakcjonującego rozwiązania tej sprawy. Jednakowoż należy pamiętać, że jest to ustawowy obowiązek, który ma na celu usprawnienie systemu i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w razie zagrożenia życia i zdrowia pacjentów! Korzyści przedstawiłem powyżej.

3/Jednakże, zgodnie z art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1115) ustawodawca określił możliwość istnienia obecnych rozwiązań aż do 31 grudnia 2027 r., do tego czasu Dyspozytornie Medyczne mogą funkcjonować w liczbie większej niż określona ustawie o PRM (w liczbie nie większej niż na dzień wejścia w życie niniejszej ustawy). Chociaż, to także nie rozwiązuje problemu, za kilka lat ta kwestia pojawi się ponownie (będzie obligatoryjne przeniesienie).

4/Także, z nieoficjalnych informacji – dwie Dyspozytornie Medyczne pozostają w woj. pomorskim (Gdańsk i Słupsk) i woj. kujawsko-pomorskim (Bydgoszcz i Toruń), w ustawie – wyjątkiem miały być Mazowsze i Śląsk.

W gorącej i niekiedy bardzo emocjonalnej dyskusji jeszcze raz podkreślę: “Najważniejszy jest czas dojazdu karetki, a nie lokalizacja osoby, która kieruje zespół na miejsce”. Wdrażamy System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), by skuteczniej zarządzać i podnieść na najwyższy poziom bezpieczeństwa mieszkańców, by nieść skoordynowaną, błyskawiczną i profesjonalną pomoc w zdarzeniach masowych!

Czesław Hoc

poseł na Sejm RP

wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia

lekarz endokrynolog

Komentarze